Skoči do osrednje vsebine

Le učinkovit prenos znanja in inovacij lahko omogoči nadaljnji uspešen razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva in živilstva. Gre za raznoliko znanje; od tehnologij pridelave in predelave, storitev, znanja s področja varovanja okolja pa do znanja s področja podjetništva in vpeljave inovativnih nekmetijskih dejavnosti na kmetijo.

Znanje in inovacije so ključ razvoja

V ospredju prenosa znanja in inovacij je uporabnik (na primer kmet ali lastnik gozda), ki mora imeti na voljo podporo institucij (na primer javne kmetijske svetovalne službe, fakultete ipd.), ki so sposobne odgovoriti na njegova razvojna vprašanja.

Na ministrstvu finančno podpiramo prenos znanja in inovacij preko vseh ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, neposredno pa preko naslednjih ukrepov:

Ukrep M1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Ukrep M2 - Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

Ukrep M16 – Sodelovanje