Skoči do osrednje vsebine

Pospeševanje produktivnosti in konkurenčnosti je ključno za hitrejši razvoj kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Za ta namen so zainteresiranim na voljo finančna sredstva, razpisana preko javnih razpisov.

Ukrepi za pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Za pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva so na voljo finančne podpore v okviru naslednjih ukrepov skupne kmetijske politike:

Ukrep M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Ukrep M4 - Naložbe v osnovna sredstva

Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

 Ukrep M9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

Ukrep M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela

Ukrep M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel

Zakonodaja