Skoči do osrednje vsebine

Predelava in trženje ribiških proizvodov

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture povečuje njihovo dodano vrednost, ponudbo in kakovost na tržišču ter njihovo porabo. Količina in vrednost predelanih proizvodov je vse večja in že presega ponudbo osnovnih proizvodov.

Pogoji za predelavo in trženje rib

S predelavo in trženjem se ukvarjajo podjetja, ribarnice in tudi nekateri ribiči. Vsak obrat za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture mora biti registriran pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pravna ali fizična oseba, ki je gospodarski subjekt in katere obrata ni registriral ali odobril organ, pristojen za veterino, se lahko vpiše v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi ministrstvo. 

V primeru poštnega ali elektronskega pošiljanja trgovskih dokumentov (ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru, obvestilo o prodaji, prevozni dokument in deklaracija o prevzemu, prenosnica ter dobavnica ali račun) jih je treba v skladu s 13. členom Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov poslati na:
 
Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana - Šmartno 
e- naslov: info@zzrs.si