Skoči do osrednje vsebine

Predelava in trženje ribiških proizvodov

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture povečuje njihovo dodano vrednost, ponudbo in kakovost na tržišču ter njihovo porabo. Količina in vrednost predelanih proizvodov je vse večja in že presega ponudbo osnovnih proizvodov.

Pogoji za predelavo in trženje rib

S predelavo in trženjem se ukvarjajo podjetja, ribarnice in tudi nekateri ribiči. Vsak obrat za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture mora biti registriran pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pravna ali fizična oseba, ki je gospodarski subjekt in katere obrata ni registriral ali odobril organ, pristojen za veterino, se lahko vpiše v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi ministrstvo. Registracija in odobritev proizvodnje akvakulture

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Vpis gospodarskih subjektov v evidenco registriranih kupcev

Seznam registriranih kupcev

Pošiljanje trgovskih dokumentov

Trgovske dokumente se pošlje po pošti ali elektronsko na Zavod za ribištvo Slovenije.

Gre za:

  • ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru,
  • obvestilo o prodaji,
  • prevozni dokument in deklaracija o prevzemu,
  • prenosnica,
  • dobavnica ali račun.