Skoči do osrednje vsebine

Švica ima predpise s področja WTO-Sanitarno-fitosanitarnega sporazuma izenačene z Evropsko unijo. Na podlagi sporazuma iz leta 1999 (začel veljati leta 2002) je Skupni odbor za kmetijstvo EU in Švice sprejel sklep, ki od 1. januarja 2016 še zlasti posodablja sezname pristojnih organov in komunikacijo med njimi, od 1. julija 2017 pa izenačuje z EU tudi uvozne fitosanitarne preglede.

Švica ima predpise s fitosanitarnega področja izenačene z Evropsko unijo na podlagi WTO-Sanitarno-fitosanitarnega sporazuma iz leta 1999 (začel veljati leta 2002).

Na podlagi Sporazuma med Švicarsko konfederacijo in Evropsko skupnostjo o trgovini s kmetijskimi proizvodi so v veljavi tudi trgovinske olajšave:

 • za kmetijske proizvode, ki so posebnega pomena za Švico in EU, zlasti sadje, zelenjavo in druge pridelke;
 • semena in sadike kmetijskih in drugih rastlin.

Sporazum poenostavlja izmenjavo reguliranega blaga z zmanjšanjem ali odpravo necarinskih ovir za trgovino in med drugim priznava enakovrednost tehničnih zahtev tudi na fitosanitarnem področju.

Švica ima predpise s področja WTO-Sanitarno-fitosanitarnega sporazuma izenačene z Evropsko unijo. Na podlagi sporazuma iz leta 1999 (začel veljati leta 2002) je Skupni odbor za kmetijstvo EU in Švice sprejel sklep, ki od 1. januarja 2016 še zlasti posodablja sezname pristojnih organov in komunikacijo med njimi, od 1. julija 2017 pa izenačuje z EU tudi uvozne fitosanitarne preglede.

Pogoji za izvoz v Švico

Švica, Lihtenštajn in EU tvorijo skupno fitosanitarno območje, znotraj katerega se lahko rastline, rastlinske proizvode in druge predmete načeloma prosto premika. Vendar pa v nekaterih primerih veljajo zakonske omejitve.

Nekatere rastline, rastlinske proizvode in druge predmete mora pri premikih iz EU v Švico spremljati rastlinski potni list. To velja za:

 • vse rastline za saditev, razen semen (sadike, potaknjenci, podlage, cepiči, čebulice, gomolji…)
 • plodove agrumov z listi in peclji,
 • rastline kojsije (Choisya), agrumov (Citrus), kumkvata (Fortunella), trilistnega citronovca (Poncirus) in njihovih hibridov, kasimiroje (Casimiroa), klausene (Clausena), karijevca (Murraya), veprisa (Vepris), zantoksila (Zanthoxylum) in trte (Vitis), razen plodov in semen,
 • les oreha (Juglans), oreškarja (Pterocarya) in platane (Platanus).
 • seme paprike (Capsicum annuum), paradižnika (Solanum lycopersicum), bora (Pinus), duglazije (Pseudotsuga menziesii) in pravo seme krompirja (Solanum tuberosum).
 • druga semena, če so namenjena trženju (seznam v dokumentu).

Ostale rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti se lahko iz EU v Švico premikajo brez rastlinskega potnega lista in tudi brez fitosanitarnega spričevala.

Pogoji za izvoz v Švico so dostopni tudi na spletni strani pristojnega švicarskega organa za varstvo rastlin.

Dokumenti

 • Semena, ki jih mora spremljati RPL, če so namenjena trženju

  Seznami in evidence | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Rastlinski potni list

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Registracija

Izvozniki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, morajo biti v Sloveniji vpisani v FITO-register

Uvozniki, ki uvažajo ali  na švicarski trg dajejo rastline, rastlinske proizvode in druge predmete za katere je zahtevano fitosanitarno spričevalo ali rastlinski potni list, morajo biti registrirani pri pristojnem švicarskem organu za varstvo rastlin (Swiss Federal Plant Protection Service SPPS).

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Varovano območje za hrušev ožig

Jablane, hruške, kutine in druge gostiteljske rastline hruševega ožiga (Erwinia amylovora) se lahko v varovano območje Valais vnesejo in premeščajo samo z rastlinskim potnim listom za varovano območje.

 • Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi znotraj EU

  Premiki (trgovanje) nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju EU ter njihov vnos na varovana območja in njihovi premiki po teh območjih so dovoljeni le, če so opremljeni z rastlinskim potnim listom, ki potrjuje skladnost z zahtevami in ukrepi, določenimi z EU zakonodajo.

Iskalnik