Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC) je mednarodni sporazum o zdravstvenem varstvu rastlin, h kateremu je pristopilo 183 držav podpisnic in določa, da država pogodbenica poskrbi za ustrezno uvozno in izvozno fitosanitarno potrjevanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov in njihovih pošiljk ter s tem zagotavlja ukrepe za preprečevanje širjenja in vnašanja nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin ter hkrati omogoči mednarodno trgovanje z rastlinskim blagom.

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC) je mednarodni sporazum o zdravstvenem varstvu rastlin, h kateremu je pristopilo 183 držav podpisnic in določa, da država pogodbenica poskrbi za ustrezno uvozno in izvozno fitosanitarno potrjevanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov in njihovih pošiljk ter s tem zagotavlja ukrepe za preprečevanje širjenja in vnašanja nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin ter hkrati omogoči mednarodno trgovanje z rastlinskim blagom

Za izvozni sistem potrjevanja, po katerem se izdajajo veljavna in verodostojna fitosanitarna spričevala, je v Sloveniji odgovorni organ Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki zagotavlja, da izvožene pošiljke, ki jih spremlja fitosanitarno spričevalo, izpolnjujejo veljavne fitosanitarne zahteve države uvoznice.

Sekretariat mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC) s sedežem v Rimu gosti Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) pri Združenih narodih (ZN). Upravljalni organ IPPC je Komisija za fitosanitarne ukrepe (CPM), v kateri delujejo predstavniki vseh držav podpisnic in med drugim sprejema mednarodne standarde za fitosanitarne ukrepe (ISPM).

Mednarodni standardi za fitosanitarne ukrepe

Seznam standardov ISPM v angleščini, z neuradnimi prevodi nekaterih standardov v slovenščino.

 • ISPM 1 - Fitosanitarna načela za varstvo rastlin in uporaba fitosanitarnih ukrepov v mednarodni trgovini
 • ISPM 2 - Smernice za analizo tveganja zaradi škodljivih organizmov
 • ISPM 3 - Smernice za izvoz, pošiljanje, uvoz in sprostitev organizmov za biotično varstvo rastlin in drugih koristnih organizmov
 • ISPM 4 - Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij
 • ISPM 5 - Slovar fitosanitarnih izrazov (slovenski prevod), spletni dostop (FAO jeziki)
  • Dopolnilo 1 (2012) - Smernice o razlagi in uporabi pojma uradnega nadzora za nadzorovane škodljive organizme
  • Dopolnilo 2 (2003) - Smernice o razumevanju morebitnega gospodarskega pomena in z njimi povezani izrazi, vključno s sklicevanjem na okoljske vidike
  • Dodatek 1 (2009) - Terminologija Konvencije o biološki raznovrstnosti glede na Slovar fitosanitarnih izrazov
 • ISPM 6 - Smernice za spremljanje škodljivih organizmov (revizija 2018)
 • ISPM 7 - Sistem izvoznega potrjevanja
 • ISPM 8 - Določitev statusa škodljivega organizma na nekem območju
 • ISPM 9 - Smernice programov za izkoreninjenje škodljivih organizmov 
 • ISPM 10 - Zahteve za uvedbo nenapadenih mest pridelave in nenapadenih enot pridelave 
 • ISPM 11 - Analiza tveganja zaradi karantenskih škodljivih organizmov vključno z analizami tveganja za okolje in zaradi živih spremenjenih organizmov 
 • ISPM 12 - Fitosanitarna spričevala (slovenski prevod)
 • ISPM 13 - Smernice za obveščanje o neskladnosti in nujnem ukrepanju 
 • ISPM 14 - Uporaba celostnih ukrepov v sistemskem pristopu k upravljanju tveganja zaradi škodljivega organizma
 • ISPM 15 - Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (slovenski prevod)
  • Priloga 1: odobrene metode tretiranja (toplotna obdelava, fumigacija s sulfuril fluoridom in dielektrično segrevanje)
  • Priloga 2: Znak in njegova namestitev
  • Dodatek 1: Primeri varne odstranitve lesenega pakirnega materiala
  • Navodila za toplotno obdelavo (HT) po ISPM 15
 • ISPM 16 - Nadzorovani nekarantenski škodljvi organizmi: zasnova in uporaba (slovenski prevod)
 • ISPM 17 - Poročanje o škodljivih organizmih
 • ISPM 18 - Smernice za rabo žarčenja kot fitosanitarnega ukrepa 
 • ISPM 19 - Smernice za sezname nadzorovanih škodljivih organizmov 
 • ISPM 20 - Smernice za fitosanitarno zakonodajno ureditev uvoza 
 • ISPM 21 - Analiza tveganja zaradi nadzorovanih nekarantenskih organizmov 
 • ISPM 22 - Zahteve za vzpostavitev območij z majhno zastopanostjo škodljivih organizmov
 • ISPM 23 - Smernice za uradne preglede
 • ISPM 24 - Smernice za določitev in priznavanje enakovrednih fitosanitarnih ukrepov
 • ISPM 25 - Pošiljke v tranzitu
 • ISPM 26 - Vzpostavitev nenapadenih območij za plodove muhe (Tephritidae)
  • Priloga 1: Smernice za korektivne akcijske načrte
  • Priloga 2: Ukrepi obvladovanja izbruha na nenapadenem območju, priznanem za plodove muhe (2014)
  • Priloga 3: Fitosanitarni postopki za obvladovanje plodovih muh (Tephritidae) (2015)
  • Dodatek 1: Lov plodovih muh na vabe
  • Dodatek 2: Smernice za vzorčenje plodov
 • ISPM 27 - Diagnostični protokoli za nadzorovane škodljive organizme
  • DP 1 (2010): Thrips palmi Karny
  • DP 2 (2012): Plum pox virus
  • DP 3 (2012): Trogoderma granarium Everts
  • DP 4 (2014): Tiletia indica  Mitra (2019)
  • DP 5 (2014): Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa (2019)
  • DP 6 (2014): Xanthomonas citri subsp. citri
  • DP 7 (2015): Potato spindle tuber viroid
  • DP 8 (2015): Ditylenchus dipsaci in Ditylenchus destructor
  • DP 9 (2015): Rod Anastrepha Schiner
  • DP 10 (2016): Bursaphelenchus xylophilus
  • DP 11 (2016): Xiphinema americanum sensu lato
  • DP 12 (2016): Fitoplazme (splošno)
  • DP 13 (2016): Erwinia amylovora
  • DP 14 (2016): Xanthomonas fragariae
  • DP 15 (2016): Citrus tristeza virus (2019)
  • DP 16 (2016): Rod Liriomyza
  • DP 17 (2016): Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. ritzemabosi
  • DP 18 (2017): Anguina spp. 
  • DP 19 (2017): Sorghum halepense  
  • DP 20 (2017): Dendroctonus ponderosae  
  • DP 21 (2017): Candidatus Liberibacter solanacearum
  • DP 22 (2017): Fusarium circinatum
  • DP 23 (2018): Phytophthora ramorum
  • DP 24 (2018): Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus and Watermelon silver mottle virus
  • DP 25 (2018): Xylella fastidiosa
  • DP 26 (2018): Austropuccinia psidii
  • DP 27 (2018): Ips spp.
  • DP 28 (2018): Conotrachelus nenuphar
  • DP 29 (2019): Bactrocera dorsalis
 • ISPM 28 - Fitosanitarna tretiranja nadzorovanih škodljivih organizmov
  • PT 1 (2009): Obsevanje škodljivca Anastrepha ludens
  • PT 2 (2009): Obsevanje škodljivca Anastrepha obliqua
  • PT 3 (2009): Obsevanje škodljivca Anastrepha serpentin
  • PT 4 (2009): Obsevanje škodljivca Bactrocera jarvisi
  • PT 5 (2009): Obsevanje škodljivca Bactrocera tryoni
  • PT 6 (2009): Obsevanje škodljivca Cydia pomonella
  • PT 7 (2009): Obsevanje škodljivih plodovih muh iz družine Tephritidae (splošno)
  • PT 8 (2009): Obsevanje škodljivca Rhagoletis pomonella
  • PT 9 (2010): Obsevanje škodljivca Conotrachelus nenuphar
  • PT 10 (2010): Obsevanje škodljivca Grapholita molesta
  • PT 11 (2010): Obsevanje škodljivca Grapholita molesta pod hipoksijo
  • PT 12 (2011): Obsevanje škodljivca Cylas formicarius elegantulus
  • PT 13 (2011): Obsevanje škodljivca Euscepes postfasciatus
  • PT 14 (2011): Obsevanje škodljivca Ceratitis capitata
  • PT 15 (2014): Tretiranje s paro proti škodljivcu Bactocera cucurbitae na melonah Cucumis melo var. reticulatus
  • PT 16: Hladno tretiranje škodljivca Bactrocera tryoni na Citrus sinensis
  • PT 17: Hladno tretiranje škodljivca Bactrocera tryoni na Citrus reticulata x C. sinensis  
  • PT 18: Hladno tretiranje škodljivca Bactrocera tryoni na Citrus limon  
  • PT 19: Obsevanje škodljivcev Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus in Planococcus minor 
  • PT 20: Obsevanje škodljivca Ostrinia nubilalis (2016)
  • PT 21: Toplotno tretiranje za škodljivca Bactrocera melanotus in Bactrocera xanthodes na Carica papaya (2016)
  • PT 22: Fumigacija žuželk v obeljenem lesu s sulfuril-fluoridom (2017)
  • PT 23: Fumigacija ogorčic in žuželk v obeljenem lesu s sulfuril-fluoridom (2017)
  • PT 24: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus sinensis (2017)
  • PT 25: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus reticulata x C. sinensis (2017)
  • PT 26: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus limon (2017)
  • PT 27: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus paradisi (2017)
  • PT 28: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus reticulata (2017)
  • PT 29: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus clementina (2017)
  • PT 30: Toplotno tretiranje s paro škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Mangifera indica (2017)
  • PT 31: Toplotno tretiranje s paro škodljivca Bactrocera tryoni v plodovih Mangifera indica (2017)
  • PT 32: Toplotno tretiranje s paro škodljivca Bactrocera dorsalis v plodovih Carica papaya (2018)
 • ISPM 29 - Priznavanje nenapadenih območij in območij z majhno zastopanostjo škodljivih organizmov
 • ISPM 30 - Vzpostavitev območij z majhno zastopanostjo za plodove muhe (Tephritidae) - preklican 2018, vključen v ISPM 35
 • ISPM 31 - Metodologije za vzorčenje pošiljk (slovenski prevod)
 • ISPM 32 - Razvrščanje blaga glede na tveganje zaradi škodljivih organizmov (slovenski prevod)
 • ISPM 33 - Neokužen mikropropagacijski material in minigomolji krompirja (Solanum spp.) v mednarodni trgovini
 • ISPM 34 - Oblika in delovanje postaj za karanteno rastlin po vstopu
 • ISPM 35 - Sistemski pristop za upravljanje tveganja zaradi plodovih muh (Tephritidae)
 • ISPM 36 - Celostni ukrepi za rastline za saditev
 • ISPM 37 - Določitev gostiteljskega statusa plodov za plodove muhe (Tephritidae)
 • ISPM 38 - Mednarodni premiki semena (slovenski prevod)
 • ISPM 39 - Mednarodni premiki lesa (slovenski prevod)
 • ISPM 40 - Mednarodni premiki rastlin za saditev v rastnem substratu (slovenski prevod)
 • ISPM 41 - Mednarodni premiki rabljenih vozil, strojev in opreme
 • ISPM 42 - Zahteve za uporabo temperaturnega tretiranja kot fitosanitarnega ukrepa
 • ISPM 43 - Zahteve za uporabo zaplinjanja kot fitosanitarnega ukrepa