Skoči do osrednje vsebine

Izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov v Evrazijsko carinsko unijo (Rusija, Belorusija, Kazahstan, Armenija In Kirgizija)

Carinska unija (CU), ki jo sestavljajo Rusija, Belorusija in Kazahstan je bila s sporazumom ustanovljena leta 2009. Od leta 2014 se za CU uporablja ime Evrazijska gospodarska unija (EEU). V EEU je od 1. januarja 2015 vključeno tudi ozemlje Armenije in Kirgizije. Sporazum predvideva prosto trgovino med članicami EEU, kar pomeni usklajeno zakonodajo ter enotno obliko spričeval za uvoz na teritorij EEU.

Izvoz v Evrazijsko carinsko unijo (EEU)

Izvozniki in njihovi zastopniki, ki želijo izvažati rastline, rastlinske proizvode in druge predmete v EEU morajo biti vpisani v Register izvajalcev poslovnih dejavnosti  - FITO register pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Izvozniki morajo pred nameravanim izvozom ali ponovnim izvozom rastlinskega blaga pridobiti informacijo v državi uvoznici glede fitosanitarnih zahtev in uvoznih dovoljenj za uvoz določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter dokumentacije, ki mora spremljati pošiljke.

Izvoznik mora prijavo za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz in ponovni izvoz v države izven Evropske unije vložiti najmanj 24 ur pred nakladanjem pošiljke fitosanitarnemu inšpektorju. Izvoznik prijavo vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko.

Fitosanitarne uvozne zahteve držav EEU

Fitosanitarne uvozne zahteve držav EEU so usklajene s predpisi, ki določajo fitosanitarne ukrepe, sezname karantenskih škodljivih organizmov in postopke fitosanitarnega nadzora na zunanji meji Evrazijske carinske unije.  

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so na seznamu nadzorovanega blaga, so pri uvozu pod fitosanitarnim nadzorom. Za blago, ki spada v skupino z visokim fitosanitarnim tveganjem je za uvoz v EEU potrebno uvozno dovoljenje in fitosanitarno spričevalo. Za blago z nizkim fitosanitarnim tveganjem pa ti dokumenti niso potrebni, pošiljka bo le pregledana na namembnem kraju.

Rusija

Memorandum med Evropsko unijo in Rusko federacijo

Zahteve za izvoz živih živali, rastlin, živalskih in rastlinskih proizvodov oziroma živil živalskega in rastlinskega izvora so bile opredeljene v skladu s podpisanimi memorandumi po posebnih zahtevah ruskih predpisov.

Na fitosanitarnem področju je sklenjen Memorandum o fitosanitarnem certificiranju rastlin in rastlinskih proizvodov ob izvozu. Dokumenti so dostopni na spletni strani Evropske Komisije.

Kljub Memorandumu o fitosanitarnem certificiranju rastlin in rastlinskih proizvodov je uradni pristojni organ Ruske Federacije Rosselkhoznadzor s 1. julijem 2013 uvedel začasne omejevalne ukrepe za uvoz pošiljk rastlinskega blaga iz držav članic EU na rusko ozemlje za:

  • semenski krompir, razen mini gomoljev, meristemskega tkiva in stolonov,
  • jedilni krompir, razen pakiranj za maloprodajo in krompirja za predelavo,
  • rastline za saditev, razen sadilnega materiala iz drevesnic, odobrenih na podlagi rezultatov skupnih uradnih pregledov v sodelovanju z ruskimi strokovnjaki na področju karantene in v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe o nenapadenih mestih in območjih brez karantenskih škodljivih organizmov.

Ker v skladu z zgornjimi zahtevami ni odobrena nobena drevesnica, praktično velja prepoved izvoza iz Slovenije. Vsi zainteresirani pridelovalci, ki so že registrirani za pridelavo rastlin za saditev v FITO-registru in bi želeli sadike ali drug razmnoževalni material sadnih in okrasnih rastlin oziroma drevnin prodajati na ruskem trgu, naj ob prijavi pridelave to navedejo, saj je potrebno mesta pridelave oziroma njihove pridelovalne površine med vegetacijo pregledati in odobriti v skladu s posebnimi zahtevami, določenimi v predpisih Ruske federacije.

Za predpisane nadzorovane škodljive organizme krompirja lahko Slovenija opredeli območja, prosta škodljivih organizmov, kjer so za izvoz v Rusko federacijo lahko odobreni registrirani pridelovalci semenskega krompirja in pridelovalci ali distributerji jedilnega krompirja.

V prepoved ni vključeno: seme rastlin, čebulice, gomolji in drugi podzemni deli za razmnoževanje, razen krompirja, ter lončnice za končnega potrošnika, pridelane v pokritih prostorih.  

Izjeme

Od leta 2014 so semenski krompir in nekatera semena vrtnin izvzeti iz prepovedi uvoza v Rusijo. Pri izvozu mora to blago izpolnjevati posebne uvozne zahteve Rusije (podrobnosti v dokumentu).

Zakonodaja EU