Skoči do osrednje vsebine

Izvoz je vsak iznos pošiljk s carinskega območja Evropske unije (EU) in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti morajo ob izvozu v države izven EU izpolnjevati fitosanitarne zahteve države uvoznice. Pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin države izvoznice s fitosanitarnim pregledom preveri izpolnjevanje fitosanitarnih zahtev države uvoznice. Če te ustrezajo zahtevam, izda fitosanitarno spričevalo za izvoz ali ponovni izvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki spremlja pošiljko. Izvozno fitosanitarno potrjevanje rastlinskega blaga urejajo tudi mednarodni fitosanitarni standardi ISPM.

Izvozniki morajo pred nameravanim izvozom ali ponovnim izvozom rastlinskega blaga pridobiti informacijo v državi uvoznici, kakšne fitosanitarne zahteve ali uvozna dovoljenja zahtevajo predpisi za uvoz določenih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter kakšna dokumentacija mora spremljati te pošiljke. Nekatere države imajo zelo stroge uvozne zahteve.

V Sloveniji fitosanitarni pregled in izdajo fitosanitarnega spričevala za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so namenjene izvozu ali ponovnemu izvozu v države izven EU, opravlja fitosanitarni inšpektor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pregled se praviloma opravi na mestu pridelave, nakladanja ali izjemoma na izstopnem mestu.

Fitosanitarni pregled vključuje:

  • dokumentacijski pregled,
  • pregled istovetnosti,
  • fizični pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v pošiljki.

Pogoji za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz ali ponovni izvoz v države izven Evropske Unije

Izvozniki in njihovi zastopniki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov morajo biti vpisani v Register izvajalcev poslovnih dejavnosti  - FITO register pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pošiljka rastlinskega blaga, ki je namenjena izvozu mora izpolnjevati fitosanitarne uvozne zahteve države uvoznice.

Izvoznik mora prijavo za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz in ponovni izvoz (reeksport) v države izven EU vložiti najmanj dva delovna dneva pred nakladanjem pošiljke fitosanitarnemu inšpektorju. Izvoznik prijavo vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Carinske kode

Informacijski sistem TARIC je sistem za izračun carinskih dajatev in informiranje o trgovinskih ukrepih, ki uporablja tarifne oznake blaga v mednarodnem prometu. Uporaba kode TARIC je obvezna v trgovini s tretjimi državami in je del globalno harmoniziranega sistema. Uporablja tudi za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

ISO kode držav

Dvočrkovne kode držav, ki jih zagotavlja standard ISO 3166-1, se pogosto uporabljajo na dokumentih v mednarodni trgovini. Standard ISO 3166-1 vsebuje poleg alfa-2 kod še tri-črkovne kode držav (alfa-3) in trimestne numerične kode (numeric-3), ki jih razumejo tudi v državah, ki ne uporabljajo latinice. 

ISO kode držav se uporabljajo pri veterinarskih, fitosanitarnih in carinskih postopkih, ob prijavi blaga za uvoz ali izvoz ter kot standard za mednarodno sporazumevanje o izvoru blaga na celotnem področju varne hrane.

EU iskalnik zahtev za izvoz na tuje trge

Evropska komisija je pripravila spletno aplikacijo, ki je v pomoč pri iskanju načina za vstop na tuje trge izven EU. S pomočjo aplikacije za posamezno namembno državo glede na tarifno skupino blaga najdete zahteve za:

  • veljavne tarife (omogoča izračun končne cene),
  • uvozne formalnosti (obrazci in dokumenti, ki jih je treba izpolniti),
  • posebne zahteve za živali, rastline in drugo blago, ki zapade sanitarno-fitosanitarnim predpisom in zahtevam varne hrane,
  • pravila o poreklu blaga in
  • možnosti uvoza v EU.

Portal Izvozno okno

Za mala in srednje velika podjetja oziroma za vse, ki vstopajo na tuje trge je lahko v pomoč portal Izvozno okno, ki ga vzdržuje Javna agencija za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije.

Izvoznikom pomagajo pri prvih korakih na tujih trgih z izobraževanjem za mednarodno poslovanje, z izvoznim svetovanjem, opravljajo tržne raziskave in pri vključevanju na sejme, poslovne klube in gospodarske delegacije.

Portal nudi sistem zbiranja in posredovanja zunanje-trgovinskih informacij ter svetovanje podjetjem pri vprašanjih, vezanih na internacionalizacijo.

Zakonodaja