Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje pa tudi okolje vrednot. Z državami članicami EU vzdržujemo tesne stike in redno sodelujemo. Smo odločna zagovornica širitve EU in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva.

Slovenija ima tesne stike z državami članicami EU in z njimi redno sodeluje, predvsem z Nemčijo in Francijo ter državami Beneluksa. Z drugimi državami srednje Evrope jo vežejo večstoletne zgodovinske, politične in kulturne vezi. Tudi gospodarsko in prometno je vpeta v ta prostor. Slovenija vzdržuje in krepi politično sodelovanje z vsemi srednjeevropskimi državami, zlasti z Avstrijo, Češko, Madžarsko, Slovaško in Poljsko.

Slovenija v Evropski uniji

  • Slovenija v Evropski uniji

    Evropska unija, vključevanje Slovenije v EU, Slovenija kot članica EU, schengensko območje, evroobmočje, predsedovanje Slovenije EU, slovenski predstavniki v EU, Oblikovanje nacionalnih stališč do politik EU, usklajevanje evropskih zadev

Čezatlantsko sodelovanje

Slovenija je verodostojna zaveznica in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva. Članstvo v Natu je v hitro spreminjajočem se varnostnem okolju in ob omejenih notranjih virih še naprej najbolj učinkovit in gospodaren način zagotavljanja državne varnosti.

Ključni vidik zavezništva so odnosi z ZDA in Kanado. Tudi nadgradnja skupnega čezatlantskega gospodarskega prostora ima izreden strateški pomen v razmerju do drugih rastočih svetovnih sil ter za utrditev položaja evroatlantskega prostora v večpolni ureditvi sveta.

Evropo, in Slovenijo kot njen del, in ZDA povezujejo temeljne vrednote, skupne civilizacijske korenine, varnostni in gospodarski interesi. Zato so odnosi z ZDA za Slovenijo ključnega strateškega pomena. Državi trdno povezani prek zavezništva Nato in slovenskih izseljencev, hkrati pa uspešno sodelujeta na področju obrambe in jedrske energije. Te vezi in svetovna vloga ZDA zahtevajo stalen, ploden in tesen politični dialog ter izkoriščanje zmogljivosti na gospodarskem področju.

Vzhodno partnerstvo

Za Slovenijo je pomembno, da je njena širša soseščina varna, stabilna in demokratična. Zato si želi dobrih odnosov z državami vzhodnega partnerstva in jih spodbuja pri izvedbi reform v smeri demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Priložnosti za sodelovanje z njimi so tudi v gospodarstvu in energetiki.

Odnosi z Rusko federacijo so pomembni za slovensko gospodarstvo, za Slovenijo je zanimivo tudi sodelovanje v turizmu, kmetijstvu, kulturi in izobraževanju. Slovenija zagovarja vse oblike sodelovanja, ki v celoti spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav regije.