Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno, pa tudi vrednotno okolje. Z državami članicami EU vzdržujemo tesen dialog in sodelovanje. Smo tudi odločni zagovorniki širitve EU in zanesljivi člani Severnoatlantskega zavezništva.

Slovenija v EU

Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno, pa tudi vrednotno okolje. Koristi članstva v EU, evrskem in schengenskem območju niso omejene zgolj na večjo varnost, stabilnost, rast in blaginjo. Slovenska vizija EU ne zajema le boljše poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, temveč stremi k izboljšanju kakovosti življenja državljanov tudi z zagovarjanjem vizije "družine narodov".

Vrednote, za katere se zavzemamo v EU – človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ohranitvijo kulturne raznolikosti in jezikovne enakopravnosti – so skupne državam članicam in njihovim državljanom. Skozi krepitev sodelovanja Slovenije v EU, se Slovenija zavzema ostati v njenem najbolj povezanem jedru ter sooblikovati njeno sedanjost in prihodnost.

Tesno sodelovanje z državami EU

Z državami članicami EU Slovenija vzdržuje tesen dialog in sodelovanje, predvsem z Nemčijo in Francijo ter državami Beneluksa. Kot srednjeevropska država ima Slovenija z drugimi državami tega območja večstoletne zgodovinske, politične in kulturne vezi. Na ta prostor je Slovenija močno navezana gospodarsko in prometno. Slovenija vzdržuje in krepi politično sodelovanje z vsemi srednjeevropski državami, posebno z Avstrijo, Češko, Madžarsko, Slovaško in Poljsko.

Enoten evropski glas

Slovenija se zaveda pomena močne skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) ter skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) EU. Pri sooblikovanju navedenih politik EU je Slovenija dejavna predvsem glede horizontalnih in regionalnih tem, ki so v njenem strateškem interesu. V skladu s potrebami EU ter svojimi interesi in zmogljivostmi sodeluje v civilnih misijah in vojaških operacijah na kriznih območjih. Posebno pozornost namenja Zahodnemu Balkanu, razmeram v regiji in sodelovanju z državami regije.

Zagovorniki širitve EU

Slovenija ostaja zagovornica širitve EU kot najmočnejšega geopolitičnega instrumenta EU in enega najmočnejših vzvodov za krepitev politične in gospodarske stabilnosti ter varnosti, zlasti z državami Zahodnega Balkana. Slovenija vstopanje držav Zahodnega Balkana v EU podpira tudi prek Brdo-Brioni procesa.

Čezatlantsko sodelovanje

Slovenija je verodostojna zaveznica in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva. Nato v hitro spreminjajočem se varnostnem okolju in ob omejenih nacionalnih virih še naprej pomeni najučinkovitejši in najgospodarnejši način zagotavljanja nacionalne varnosti.

Ključen vidik zavezništva so transatlantski odnosi z ZDA in Kanado. Tudi nadgradnja skupnega čezatlantskega gospodarskega prostora ima izreden strateški pomen v razmerju do drugih rastočih svetovnih sil oziroma za zagotavljanje položaja evro-atlantskega prostora v večpolarni ureditvi sveta.

Evropo – in Slovenijo kot njen del – in ZDA povezujejo temeljne vrednote, skupne civilizacijske korenine, varnostni in gospodarski interesi. V tem pogledu so odnosi z ZDA za Slovenijo ključnega strateškega pomena. Slovenija in ZDA sta trdno povezani prek zavezništva Nato in slovenskih izseljencev ter prek uspešnega sodelovanja na področju obrambe in jedrske energije. Te vezi in kontinuiran globalni pomen ZDA terjajo svež in tesen politični dialog med državama ter izkoriščanje potenciala na gospodarskem področju.

Vzhodno partnerstvo

Za Slovenijo je pomembno, da je njena širša soseščina varna, stabilna in demokratična. Zato si želi dobrih odnosov z državami vzhodnega partnerstva in jih spodbuja pri izvedbi reform na področju demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic. Priložnosti za sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva so tudi na gospodarskem in energetskem področju.

Odnosi med Rusko federacijo in Slovenijo so pomembni za slovensko gospodarstvo, za Slovenijo je zanimivo tudi sodelovanje v turizmu, kmetijstvu, kulturi in izobraževanju. Slovenija zagovarja vse oblike sodelovanja, ki v celoti spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav regije.

Dokumenti

Iskalnik