Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje pa tudi okolje vrednot. Z državami članicami EU vzdržujemo tesne stike in redno sodelujemo. Smo odločna zagovornica širitve EU in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva.

Slovenija v EU

Slovenija je del Evropske unije, ki je naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje pa tudi okolje vrednot. Koristi članstva v EU ter evrskem in schengenskem območju niso samo večja varnost, stabilnost, rast in blaginja. Slovenska pričakovanja od EU niso omejena le na poslovno konkurenčnost, gospodarsko rast in trajnostni razvoj, temveč si želimo izboljšati kakovost življenja državljanov tudi z zagovarjanjem vizije »družine narodov«.

Vrednote, za katere se zavzemamo v EU – človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava, skupaj s pravicami pripadnikov manjšin, ohranitvijo kulturne raznolikosti in jezikovne enakopravnosti –, so skupne državam članicam in njihovim državljanom. S tesnejšim sodelovanjem v EU si Slovenija prizadeva ostati v njenem najbolj povezanem jedru ter sooblikovati njeno sedanjost in prihodnost.

Tesno sodelovanje z državami EU

Slovenija ima tesne stike z državami članicami EU in z njimi redno sodeluje, predvsem z Nemčijo in Francijo ter državami Beneluksa. Z drugimi državami srednje Evrope jo vežejo večstoletne zgodovinske, politične in kulturne vezi. Tudi gospodarsko in prometno je vpeta v ta prostor. Slovenija vzdržuje in krepi politično sodelovanje z vsemi srednjeevropskimi državami, zlasti z Avstrijo, Češko, Madžarsko, Slovaško in Poljsko.

Skupen evropski nastop

Slovenija se zaveda pomena močne skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) ter skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) EU. Pri njunem sooblikovanju je dejavna predvsem pri horizontalnih in regionalnih temah, ki so v njenem strateškem interesu. V skladu s potrebami EU ter svojimi interesi in zmogljivostmi sodeluje v civilnih misijah in vojaških operacijah na kriznih območjih. Posebno pozornost namenja Zahodnemu Balkanu, tamkajšnjim razmeram in sodelovanju z državami regije.

Zagovornica širitve EU

Slovenija ostaja zagovornica širitve EU kot najmočnejšega geopolitičnega instrumenta EU in enega najmočnejših vzvodov za krepitev politične in gospodarske stabilnosti ter varnosti, zlasti z državami Zahodnega Balkana. Vstopanje držav Zahodnega Balkana v EU podpira tudi v procesu Brdo-Brioni.

Čezatlantsko sodelovanje

Slovenija je verodostojna zaveznica in zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva. Članstvo v Natu je v hitro spreminjajočem se varnostnem okolju in ob omejenih notranjih virih še naprej najbolj učinkovit in gospodaren način zagotavljanja državne varnosti.

Ključni vidik zavezništva so odnosi z ZDA in Kanado. Tudi nadgradnja skupnega čezatlantskega gospodarskega prostora ima izreden strateški pomen v razmerju do drugih rastočih svetovnih sil ter za utrditev položaja evroatlantskega prostora v večpolni ureditvi sveta.

Evropo – in Slovenijo kot njen del – in ZDA povezujejo temeljne vrednote, skupne civilizacijske korenine, varnostni in gospodarski interesi. Zato so odnosi z ZDA za Slovenijo ključnega strateškega pomena. Državi trdno povezani prek zavezništva Nato in slovenskih izseljencev, hkrati pa uspešno sodelujeta na področju obrambe in jedrske energije. Te vezi in svetovna vloga ZDA zahtevajo stalen, ploden in tesen politični dialog ter izkoriščanje zmogljivosti na gospodarskem področju.

Vzhodno partnerstvo

Za Slovenijo je pomembno, da je njena širša soseščina varna, stabilna in demokratična. Zato si želi dobrih odnosov z državami vzhodnega partnerstva in jih spodbuja pri izvedbi reform v smeri demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Priložnosti za sodelovanje z njimi so tudi v gospodarstvu in energetiki.

Odnosi z Rusko federacijo so pomembni za slovensko gospodarstvo, za Slovenijo je zanimivo tudi sodelovanje v turizmu, kmetijstvu, kulturi in izobraževanju. Slovenija zagovarja vse oblike sodelovanja, ki v celoti spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost vseh držav regije.

Dokumenti

 • Izjava voditeljev držav članic EU ob 50. obletnici podpisa rimskih pogodb

  Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije - zunanji odnosi

  Izbor pogledov, stališč in ocen slovenskega predsedovanja Svetu EU 2008.
  Brošure, publikacije | Ministrstvo za zunanje zadeve
 • 10 let Slovenije v Evropski uniji

  Pogledi nekdanjih članov Ožje pogajalske skupine na ključne izzive, ki so bili pred Slovenijo ob pogajanjih na posameznih področjih, in njihov razvoj v desetih letih članstva.
  Brošure, publikacije | Ministrstvo za zunanje zadeve