Skoči do osrednje vsebine

Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora, treh makroregij ter na stičišču zahodne in jugovzhodne Evrope. To ponuja izredne priložnosti za gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje z državami tega prostora.

Sosednje države

V odnosih s sosednjimi državami si Slovenija prizadeva za krepitev dobrososedskih odnosov in povečanje čezmejnega sodelovanja na različnih področjih, kot so prometne povezave, gospodarsko in energetsko sodelovanje ter kulturna in turistična promocija. Sodelovanje s sosednjimi državami je pomembno tudi ob naravnih in drugih nesrečah, na področju podnebnih sprememb ter varovanja okolja. V ospredju odnosov s sosednjimi državami je spremljanje položaja pripadnikov slovenske narodne manjšine in podpiranje prizadevanj, da države, v katerih živijo, zagotavljajo ustrezno raven pravnega varstva slovenskih manjšin, upoštevaje notranje in mednarodno pravo.

Sredozemlje

Slovenija v Sredozemlju krepi svojo prepoznavnost v okviru Unije za Sredozemlje ter v jadransko-jonski pobudi. V sredozemskem prostoru se osredotoča na področje medkulturnega dialoga tudi preko tesnega sodelovanja s Fundacijo Anna Lindh, spodbuja krepitev vloge mladih preko Pozitivne agende za mlade v Sredozemlju ter je dejavna na področjih voda in varovanja okolja.

V Piranu je sedež Evrosredozemske univerze - EMUNI, ki je eden od prednostnih projektov Unije za Sredozemlje in slovenski prispevek h medkulturnemu dialogu. Slovenija sodeluje tudi pri drugih projektih, ki nosijo oznako Unije za Sredozemlje: obrat za razsoljevanje vode v Gazi, h kateremu je Slovenija prispevala svoj največji humanitarni prispevek doslej, EMUNI magistrski programi ter projekt odstranjevanja plastenk iz Sredozemskega morja. 

Zahodni Balkan

Človeške in gospodarske vezi z državami Zahodnega Balkana ostajajo dobra podlaga za intenzivne in vsestranske odnose. Zahodni Balkan je za Slovenijo strateškega pomena, saj zaradi neposredne bližine predstavlja naravno gospodarsko in varnostno zaledje Slovenije. Slovenija zasleduje cilj krepitve in poglobitve odnosov z državami Zahodnega Balkana, poglobitve regionalnega sodelovanja med njimi in podpore približevanju in vključevanju držav Zahodnega Balkana v Evro-atlantske povezave. Slovenija v regiji ohranja prisotnost političnega, gospodarskega in razvojnega partnerja ter svetovalca v procesih tranzicije in približevanja držav regije k EU in Nato, vključno v okviru predpristopne in bilateralne tehnične pomoči.

Slovenija je posebej pozorna na poslovno okolje v državah regije, krepitev institucij, dobro upravljanje in na boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Pozorno spremlja tudi varnostne izzive izzive ter preko pobude Integrativno upravljanje notranje varnosti prispeva k njihovemu reševanju. Slovenija ohranja tudi prisotnost v mednarodnih operacijah na Zahodnem Balkanu.

Pomemben element stabilizacije regije, na katerem je dejavna Slovenija, je nadaljnja krepitev regionalnega sodelovanja, ki preko političnega dialoga regije vodi k cilju – trajni spravi. Velikega pomena je tudi krepitev stikov med prebivalci regije, pri čemer Slovenija posebno pozornost posveča mladim v okviru pobude Pozitivna agenda za mlade na Zahodnem Balkanu.

Dokumenti

Iskalnik