Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Slovenija je članica Evropske unije, Organizacije združenih narodov, Nata, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter drugih povezav v svetovni skupnosti. Smo neločljiv, prepoznaven in aktiven del svetovne družine. Medtem ko je Evropska unija naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje, si prizadevamo za tesnejše vezi v soseščini, Sredozemlju, v okviru evroatlantskega zavezništva, v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.

Evropska unija

Vse od razglasitve samostojnosti si je Republika Slovenija za glavni cilj zadala postati polnopravna članica Evropske unije. 1. maja 2004 smo ta cilj izpolnili in od takrat dalje smo del tesno povezane skupnosti, kjer si v sodelovanju z ostalimi državami članicami EU prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja vseh njenih državljanov.

Čezatlantsko sodelovanje

Evropo, in Slovenijo kot njen del, in ZDA povezujejo temeljne vrednote, skupne civilizacijske korenine, varnostni in gospodarski interesi. V tem pogledu so odnosi z ZDA za Slovenijo ključnega strateškega pomena. Slovenija in ZDA sta trdno povezani prek Nata in slovenskih izseljencev ter prek uspešnega sodelovanja na področju obrambe in jedrske energije. Te vezi in pomen ZDA v svetovnem merilu narekujejo svež in tesen politični dialog med državama ter izkoriščanje zmogljivosti na gospodarskem področju.

Sosednje države

Slovenija si v odnosih s sosednjimi državami prizadeva za krepitev dobrih sosedskih odnosov in tesnejše čezmejno sodelovanje na različnih področjih, kot so prometne povezave, gospodarstvo in energetika ter kulturna in turistična promocija.

Sredozemlje

Slovenija je v Sredozemlju dejavna zlasti v Uniji za Sredozemlje ter v Jadransko-jonski pobudi. Poleg že razvitih stikov z jadranskimi državami in Turčijo krepi tudi dvostranske stike z drugimi državami evropskega in južnega Sredozemlja.

Iskanje priložnosti

Vzdržujemo in krepimo dobre gospodarske in politične odnose z državami po vsem svetu. Smo zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva, prizadevamo si za krepitev čezatlantskih odnosov z ZDA in Kanado. Hkrati vzdržujemo dobre odnose z državami vzhodnega partnerstva in Rusko federacijo. V zalivskih državah, Aziji, Latinski Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu krepimo svojo politično in gospodarsko prisotnost, iščemo nove trge ter krepimo mednarodno razvojno sodelovanje.