Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

Slovenija je članica Evropske unije, Organizacije združenih narodov, Nata, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter drugih povezav v svetovni skupnosti. Smo neločljiv, prepoznaven in aktiven del svetovne družine. Medtem ko je Evropska unija naše najpomembnejše gospodarsko, razvojno, politično in pravno okolje, si prizadevamo za tesnejše vezi v soseščini, Sredozemlju, v okviru evroatlantskega zavezništva, v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.

Vizija EU

Slovenska vizija EU ne zajema le boljše poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti in trajnostnega razvoja, temveč stremi k izboljšanju kakovosti življenja državljanov tudi z zagovarjanjem vizije družine narodov. Vrednote, za katere se zavzemamo v EU; človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in vladavina prava, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ohranitvijo kulturne raznolikosti in jezikovne enakopravnosti; so skupne vsem državam članicam in njihovim državljanom. S krepitvijo sodelovanja v EU se Slovenija zavzema ostati v njenem najbolj povezanem jedru ter po najboljših zmožnostih sooblikovati njeno sedanjost in prihodnost.

Zagovorniki širitve EU

Slovenija ostaja zagovornica širitve EU kot njenega najmočnejšega geopolitičnega instrumenta in enega najmočnejših vzvodov za krepitev politične in gospodarske stabilnosti ter varnosti. Slovenija državam Zahodnega Balkana nudi močno in stalno politično podporo pri njihovem približevanju k EU; tako v okviru struktur Sveta EU kot tudi v dvostranskih stikih z drugimi državami članicami EU. Pomemben dejavnik v tem procesu je sodelovanje v regionalnih pobudah, kot je Brdo-Brioni proces.

Čezatlantsko sodelovanje

Evropo, in Slovenijo kot njen del, in ZDA povezujejo temeljne vrednote, skupne civilizacijske korenine, varnostni in gospodarski interesi. V tem pogledu so odnosi z ZDA za Slovenijo ključnega strateškega pomena. Slovenija in ZDA sta trdno povezani prek Nata in slovenskih izseljencev ter prek uspešnega sodelovanja na področju obrambe in jedrske energije. Te vezi in pomen ZDA v svetovnem merilu narekujejo svež in tesen politični dialog med državama ter izkoriščanje zmogljivosti na gospodarskem področju.

Sredozemlje

Slovenija je v Sredozemlju dejavna zlasti v Uniji za Sredozemlje ter v Jadransko-jonski pobudi. Poleg že razvitih stikov z jadranskimi državami in Turčijo krepi tudi dvostranske stike z drugimi državami evropskega in južnega Sredozemlja.

Iskanje priložnosti

Vzdržujemo in krepimo dobre gospodarske in politične odnose z državami po vsem svetu. Smo zanesljiva članica Severnoatlantskega zavezništva, prizadevamo si za krepitev čezatlantskih odnosov z ZDA in Kanado. Hkrati vzdržujemo dobre odnose z državami vzhodnega partnerstva in Rusko federacijo. V zalivskih državah, Aziji, Latinski Ameriki, Afriki in na Bližnjem vzhodu krepimo svojo politično in gospodarsko prisotnost, iščemo nove trge ter krepimo mednarodno razvojno sodelovanje.