Skoči do osrednje vsebine

Slovenija vzdržuje in krepi gospodarske in politične odnose tudi z državami širšega sveta. Ob tem vzdržuje vezi s slovenskimi skupnostmi, ki so lahko pomemben vzvod odnosov v oddaljenih državah. Slovenija podpira obstanek in razvoj izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih, hkrati pa pozornost namenja vračanju v domovino. Deluje na področju ohranjanja dediščine slovenskih izseljencev in skrbi za zaščito državljanov.

Poleg dvostranskega političnega sodelovanja Slovenija svoje zunanjepolitične cilje in svojo odgovornost v svetu uresničuje tudi prek skupne zunanje in varnostne politike EU, ki jo dejavno sooblikuje. Močna skupna zunanja in varnostna politika ter učinkovita Evropska služba za zunanje delovanje sta pomembna dejavnika pri krepitvi obveščenosti, prisotnosti in vključenosti Slovenije v aktualna svetovna dogajanja.

Sodelovanje z Azijo

Najpomembnejši partnerji Slovenije v Aziji so Indija, Japonska in Kitajska. Sodelovanje Slovenije z azijskimi državami je zlasti pomembno v okviru azijsko – evropskih forumov (ASEM, EU-ASEAN, ASEF) in mednarodnih organizacij.

Slovenija si prizadeva okrepiti politične in gospodarske stike z nekaterimi pomembnimi gospodarstvi Azije, zlasti Jugovzhodne Azije. Izredno pomembno sodelovanje z Azijo je na področju znanosti, razvoja in inovacij. Pozornost posveča tudi Srednji Aziji, ki je perspektiven trg, vedno večji pa je tudi geopolitični pomen te regije.

Krepitev prisotnosti Slovenije v Zalivu in Oceaniji

Slovenija krepi svojo politično in gospodarsko prisotnost v Zalivu ter si v okviru svojih zmogljivosti prizadeva za vzpostavitev dolgoročne stabilnosti na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

V sklopu Oceanije sta za nas zlasti pomembni Avstralija in Nova Zelandija zaradi močne slovenske skupnosti. Z obema tudi dobro sodelujemo v okviru mednarodnih organizacij.

Prisotnost v Afriki

Slovenija si aktivno prizadeva za okrepljeno sodelovanje z državami Podsaharske Afrike na vseh ravneh, bodisi neposredno ali pa v okviru sodelovanja Evropske unije. Osrednje strateško vodilo je srednjeročni načrt ''Slovenija in Podsaharska Afrika – s kom in kako dalje'' za obdobje 2017 – 2021, ki navaja tudi države okrepljene pozornosti v regiji (Južna Afrika, Zelenortski otoki, Nigerija in Etiopija). Med glavnimi nalogami slovenske diplomacije v Podsaharski Afriki so okrepljen politični dialog, sodelovanje na multilateralnem področju, krepitev gospodarskega sodelovanja ter iskanje novih trgov, kakor tudi krepitev sodelovanja na razvojnem in znanstvenem področju.

Slovenija v prizadevanja za okrepitev stikov na afriški celini vključuje tudi afriško diasporo v Sloveniji. Vsakoletna mednarodna konferenca Dan Afrike se je uveljavila kot uspešna oblika javne diplomacije. Slovenija z afriškimi državami aktivno sodeluje v multilateralnih forumih, zlasti na področju miru in varnosti, oskrbe z vodo, razminiranja in človekovih pravic, s poudarkom na pravicah žensk ter otrok in drugih ranljivih skupin.

Povezanost z Latinsko Ameriko

Latinska Amerika je za Slovenijo pomembna zaradi njene kulturne povezanosti z Evropo, njenega vse večjega političnega pomena v globalnem svetu, posebno Brazilije, gospodarskih potencialov in zaradi prisotnosti številčne slovenske skupnosti v nekaterih državah regije, zlasti v Argentini. Slovenske skupnosti v Latinski Ameriki so tudi potencial za krepitev gospodarskega sodelovanja. Vsakoletna mednarodna konferenca Dan Latinske Amerike in Karibov prispeva h krepitvi političnih in gospodarskih odnosov z regijo.

Iskalnik