Skoči do osrednje vsebine

Slovenija vzdržuje in krepi gospodarske in politične odnose tudi z državami drugod po svetu. Ob tem vzdržuje vezi s slovenskimi skupnostmi, ki so pomemben most pri navezovanju odnosov v oddaljenih državah. Slovenija podpira obstanek in razvoj izseljenskih skupnosti, tudi novodobnih, hkrati pa pozornost namenja vračanju v domovino. Deluje pri ohranjanju dediščine slovenskih izseljencev in skrbi za zaščito državljanov.

Poleg dvostranskega političnega sodelovanja svoje zunanjepolitične cilje in svojo odgovornost v svetu uresničujemo tudi prek skupne zunanje in varnostne politike EU (v angleščini), ki jo dejavno sooblikujemo. Močna skupna zunanja in varnostna politika ter učinkovita Evropska služba za zunanje delovanje (v angleščini) sta pomembna dejavnika pri krepitvi obveščenosti Slovenije, njeni prisotnosti in vključenosti v svetovna dogajanja.

Sodelovanje z Azijo

Najpomembnejše partnerice Slovenije v Aziji so Indija, Japonska in Kitajska. Sodelovanje z azijskimi državami je zlasti pomembno v okviru azijsko-evropskih forumov Asia-Europe Meeting (v angleščini), EU-Association of Southeast Asian Nations (v angleščini) in Asia-Europe Foundation (v angleščini) ter mednarodnih organizacij.

Slovenija si prizadeva okrepiti politične in gospodarske stike z nekaterimi pomembnimi gospodarstvi Azije, zlasti Jugovzhodne Azije. Izredno pomembno je sodelovanje na področju znanosti, razvoja in inovacij. Pozornost namenjamo tudi Srednji Aziji, ki je perspektiven trg, vse večji pa je tudi geopolitični pomen tega območja.

Krepitev prisotnosti v zalivskih državah in Oceaniji

Slovenija krepi svojo politično in gospodarsko prisotnost v Perzijskem zalivu ter si v okviru svojih zmogljivosti prizadeva za vzpostavitev dolgoročne stabilnosti na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki.

V Oceaniji sta za nas zlasti pomembni Avstralija in Nova Zelandija zaradi močne slovenske skupnosti. Z obema dobro sodelujemo tudi v okviru mednarodnih organizacij.

Prisotnost v Afriki

Slovenija si dejavno prizadeva za okrepljeno sodelovanje z državami Podsaharske Afrike na vseh ravneh, bodisi neposredno bodisi v okviru sodelovanja Evropske unije. Strateško vodilo je srednjeročni načrt za obdobje 2017–2021 Slovenija in Podsaharska Afrika, s kom in kako dalje. Ta navaja tudi države, ki jim je v regiji namenjena večja pozornost (Južna Afrika, Zelenortski otoki, Nigerija in Etiopija). Med glavnimi nalogami slovenske diplomacije v Podsaharski Afriki so okrepljen politični dialog, sodelovanje na večstranskem področju, krepitev gospodarskih stikov, iskanje novih trgov ter tesnejše sodelovanje na razvojnem in znanstvenem področju.

Slovenija v prizadevanja za krepitev stikov na afriški celini vključuje tudi afriško skupnost v Sloveniji. Vsakoletna mednarodna konferenca Dan Afrike se je uveljavila kot uspešna oblika javne diplomacije. Slovenija se z afriškimi državami dejavno sodeluje v večstranskih forumih, zlasti na področju miru in varnosti, oskrbe z vodo, razminiranja in človekovih pravic, s poudarkom na pravicah žensk in otrok ter drugih ranljivih skupin.

Povezanost z Latinsko Ameriko

Latinska Amerika je za Slovenijo pomembna zaradi svoje kulturne povezanosti z Evropo, vse večjega političnega pomena v svetu, zlasti Brazilije, gospodarskih možnosti in zaradi številčne slovenske skupnosti v nekaterih državah, zlasti v Argentini. Slovenske skupnosti v Latinski Ameriki so lahko most za tesnejše gospodarsko sodelovanje. Vsakoletna mednarodna konferenca Dnevi Latinske Amerike in Karibov prispeva h krepitvi političnih in gospodarskih odnosov z regijo.