Skoči do osrednje vsebine

Vizumske informacije Generalnega konzulata Cleveland

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

Ozemeljska pristojnost

Generalni konzulat Cleveland je pristojen za naslednje zvezne države: Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin.

Za vse ostale zvezne države, District of Columbia in Puerto Rico je pristojno:

Konzularne ure

Generalni konzulat organizira konzularne ure v mestih pod njegovo pristojnostjo: Chicago (Lemont) in občasno tudi v Milwaukeeju in Denverju. V času konzularnih ur lahko urejate konzularne zadeve. Za točen spored konzularnih ur spremljajte novice in Facebook stran generalnega konzulata.

Konzularne takse

Konzularne takse so navedene v USD. Takse je mogoče poravnati z:

 • denarnim nakazilom (Money Order);
 • Cashier's Check ali Certified Check, ki naj se glasi na "Consulate General of Slovenia Cleveland";
 • gotovino.

Osebnih čekov in kartic ne sprejemamo.

Na konzularnih urah plačilo sprejemamo le v obliki denarnega nakazila in Cashier's Check ali Certified Check. Gotovine ne sprejemamo.

Dovoljenja za prebivanje

Vložitev vloge

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Splošne zahteve

Tujec mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • tujec mora imeti veljaven potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje,
 • potrdilo o nekaznovanosti, in
 • zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno.

Utemeljeni razlogi

Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi enega izmed zakonsko določenih namenov, zaradi katerega želi prebivati v Republiki Sloveniji. Takšni nameni so:

 • zaposlitev ali delo,
 • združitev družine s slovenskim državljanom, državljanom EU ali tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje,
 • status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU,
 • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
 • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,
 • slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

Za dodatne informacije in pridobitev obrazcev se lahko obrnete na nas preko telefona ali e-pošte.