Skoči do osrednje vsebine

Vizumske informacije Generalnega konzulata Cleveland

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Ozemeljska pristojnost

Generalni konzulat Cleveland je pristojen za naslednje zvezne države: Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin.

Za vse ostale zvezne države, District of Columbia in Puerto Rico je pristojno:

Konzularne ure

Generalni konzulat organizira konzularne ure v mestih pod njegovo pristojnostjo: Chicago (Lemont) in občasno tudi v Milwaukeeju in Denverju. V času konzularnih ur lahko urejate konzularne zadeve. Za točen spored konzularnih ur spremljajte novice in Facebook stran generalnega konzulata.

Konzularne takse

Konzularne takse so navedene v USD. Takse je mogoče poravnati z:

 • denarnim nakazilom (Money Order);
 • Cashier's Check ali Certified Check, ki naj se glasi na "Consulate General of Slovenia Cleveland";
 • gotovino.

Osebnih čekov in kartic ne sprejemamo.

Na konzularnih urah plačilo sprejemamo le v obliki denarnega nakazila in Cashier's Check ali Certified Check. Gotovine ne sprejemamo.

Dovoljenja za prebivanje

Vložitev vloge

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Splošne zahteve

Tujec mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • tujec mora imeti veljaven potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje,
 • potrdilo o nekaznovanosti, in
 • zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno.

Utemeljeni razlogi

Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi enega izmed zakonsko določenih namenov, zaradi katerega želi prebivati v Republiki Sloveniji. Takšni nameni so:

 • zaposlitev ali delo,
 • združitev družine s slovenskim državljanom, državljanom EU ali tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje,
 • status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU,
 • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
 • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,
 • slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

Za dodatne informacije in pridobitev obrazcev se lahko obrnete na nas preko telefona ali e-pošte.