Skoči do osrednje vsebine

Vizumske informacije Generalnega konzulata Cleveland

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Ozemeljska pristojnost

Generalni konzulat Cleveland je pristojen za naslednje zvezne države: Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin.

Za vse ostale zvezne države, District of Columbia in Puerto Rico je pristojno:

Konzularne ure

Generalni konzulat organizira konzularne ure v mestih pod njegovo pristojnostjo: Chicago (Lemont) in občasno tudi v Milwaukeeju in Denverju. V času konzularnih ur lahko urejate konzularne zadeve. Za točen spored konzularnih ur spremljajte novice in Facebook stran generalnega konzulata.

Konzularne takse

Konzularne takse so navedene v USD. Takse je mogoče poravnati z:

 • denarnim nakazilom (Money Order);
 • Cashier's Check ali Certified Check, ki naj se glasi na "Consulate General of Slovenia Cleveland";
 • gotovino.

Osebnih čekov in kartic ne sprejemamo.

Na konzularnih urah plačilo sprejemamo le v obliki denarnega nakazila in Cashier's Check ali Certified Check. Gotovine ne sprejemamo.

Dovoljenja za prebivanje

Vložitev vloge

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Splošne zahteve

Tujec mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • tujec mora imeti veljaven potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji,
 • ustrezno zdravstveno zavarovanje,
 • potrdilo o nekaznovanosti, in
 • zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno.

Utemeljeni razlogi

Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi enega izmed zakonsko določenih namenov, zaradi katerega želi prebivati v Republiki Sloveniji. Takšni nameni so:

 • zaposlitev ali delo,
 • združitev družine s slovenskim državljanom, državljanom EU ali tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje,
 • status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU,
 • študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
 • drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,
 • slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

Za dodatne informacije in pridobitev obrazcev se lahko obrnete na nas preko telefona ali e-pošte.