Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Generalnega konzulata Cleveland

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Generalni konzulat Cleveland primarno nudi konzularno zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije in izvaja nekatere konzularne funkcije v korist tujih državljanov. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije.

Potovanja v ZDA

Informacije o potovanju v ZDA in druge koristne napotke najdete na strani ZDA.

Ozemeljska pristojnost

Generalni konzulat Cleveland je pristojen za naslednje zvezne države: Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, Pennsylvania in Wisconsin.

Za vse ostale zvezne države, District of Columbia in Puerto Rico je pristojno:

Konzularne ure

Generalni konzulat organizira konzularne ure v mestih pod njegovo pristojnostjo: Chicago (Lemont) in občasno tudi v Milwaukeeju in Denverju. V času konzularnih ur lahko urejate konzularne zadeve. Za točen spored konzularnih ur spremljajte novice in Facebook stran generalnega konzulata.

Dežurni telefon

Državljanom, ki se znajdejo v težavah in nujno potrebujejo pomoč generalnega konzulata, je ta zagotovljena tudi izven poslovnega časa na dežurni telefonski številki +1 216 633 1625.

Konzularne takse

Konzularne takse so navedene v USD. Takse je mogoče poravnati z:

 • denarnim nakazilom (Money Order);
 • Cashier's Check ali Certified Check, ki naj se glasi na "Consulate General of Slovenia Cleveland";
 • gotovino.

Osebnih čekov in kartic ne sprejemamo.

Na konzularnih urah plačilo sprejemamo le v obliki denarnega nakazila in Cashier's Check ali Certified Check. Gotovine ne sprejemamo.

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Pomoč slovenskih predstavništev v tujini

  Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V nadaljevanju preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Potni list

Kdo lahko zaprosi za nov potni list in kje?

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo osebno na generalnem konzulatu v Clevelandu ali na veleposlaništvu v Washingtonu. Vlogo je mogoče oddati tudi v drugih mestih v času konzularnih ur, ki jih občasno organizira generalni konzulat Cleveland. Za nov potni list ni mogoče zaprositi na konzulatih, ki jih vodijo častni konzuli.

Vlogo je zaradi identifikacije in odvzema prstnih odtisov mogoče oddati le osebno.

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo 10 let; državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo treh let; državljanu, staremu od treh do 18 let, pa z veljavnostjo pet let. Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta. Potni list z veljavnostjo enega leta se izda tudi državljanu, ki je več kot enkrat izgubil potni list.

Veljavnost potnega lista in pripadajoče konzularne takse: 

 • 10 let za odrasle osebe od 18. leta dalje - konzularna taksa znaša 129 USD,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti - konzularna taksa znaša 85 USD,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti - konzularna taksa znaša 64 USD,
 • 1 leto - konzularna taksa znaša 53 USD.

Prosimo, da nas kontaktirate na telefon 216 771 7010 glede navodil za plačilo.

Prošnja za termin in vprašalnik

Na elektronsko pošto sloconsulate.cleveland@gov.si pošljite predlog za termin - dan in uro v času uradnih ur generalnega konzulata. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega, kolikor hitro bo mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev potnega lista, ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Kaj morate urediti, preden zaprosite za nov potni list?

Sprememba osebnega imena

Če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili ime, na primer s sklenitvijo zakonske zveze, morate pred izdajo novega potnega lista z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa sklenitve zakonske zveze.

Ureditev stalnega naslova 

Pred vlogo za potni list morate prijaviti stalno ali začasno prebivališča v tujini.

Kaj morate prinesti s seboj?

Stari potni list Republike Slovenije

Če potnega lista nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

Fotografijo

Fotografija predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo, in upošteva navodila in priporočila Ministrstva za notranje zadeve.

Predplačano kuverto s številko za sledenje

(npr. USPS, FedEx, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata na vaš naslov, v kolikor želite izdan potni list prejeti po pošti. V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate potni list prevzeti osebno na generalnem konzulatu. Brez izjem!

Generalni konzulat ne prevzema odgovornosti za izgubljen potni list. Če želite potni list prejeti po pošti, prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje PL po pošti.

Biometrija

Od leta 2009 Republika Slovenija izdaja biometrične potne listine z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov.

Kontrola biometričnih podatkov, zapisanih na čipu, se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer s primerjavo biometričnih značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

 • prstni odtisi se odvzamejo vsem, ki so starejši od 12. let;
 • državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Iz zdravstvenih razlogov se lahko odvzame tudi prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);
 • če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene v enem letu), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;
 • če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov z normalno veljavnostjo;
 • odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo; izbrišejo se po vpisu datuma prejema potnega lista.

Izguba ali odtujitev potnega lista

V primeru izgube potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen.

Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oz da imate s seboj vsaj dve vrsti identifikacijskih dokumentov.

Po prijavi pristojnim organom kontaktirajte generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu ali veleposlaništvo v Washingtonu, ki vam bo pomagalo v okviru svojih pristojnosti.

Osebna izkaznica

Kdo lahko zaprosi za novo osebno izkaznico in kje?

Slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za novo osebno izkaznico osebno vložijo na generalnem konzulatu v Clevelandu ali veleposlaništvu v Washingtonu. Vlogo je mogoče oddati tudi v drugih mestih v času konzularnih ur, ki jih občasno organizira generalni konzulat Cleveland. Za osebno izkaznico ni mogoče zaprositi na konzulatih, ki jih vodijo častni konzuli.

Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Republika Slovenija izdaja štiri vrste osebnih izkaznic:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti - konzularna taksa znaša 85 USD,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti - konzularna taksa znaša 68 USD,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti - konzularna taksa znaša 50 USD,
 • 1 leto, če je državljan več kot enkrat izgubil osebno izkaznico - konzularna taksa znaša 42 USD.

Prošnja za termin in vprašalnik

Na elektronsko pošto sloconsulate.cleveland@gov.si pošljite predlog za termin - dan in uro v času uradnih ur generalnega konzulata. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro bo mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev osebne izkaznice, ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Kaj morate urediti preden zaprosite za novo osebno izkaznico?

Sprememba osebnega imena

Če ste v času veljavnosti osebne izkaznice spremenili ime, naprimer s sklenitvijo zakonske zveze, morate pred izdajo novega dokumenta z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa sklenitve zakonske zveze.

Ureditev stalnega naslova 

Pred vlogo za osebno izkaznico morate prijaviti stalno ali začasno prebivališča v tujini.

Kaj morate prinesti s seboj?

Staro osebno izkaznico

Če osebne izkaznice RS še nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

Fotografijo

Fotografija predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo, in upošteva navodila in priporočila Ministrstva za notranje zadeve.

Predplačano kuverto s številko za sledenje

(npr. USPS, FedEx, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata na vaš naslov, v kolikor želite izdano osebno izkaznico prejeti po pošti. V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate osebno izkaznico prevzeti osebno na generalnem konzulatu. Brez izjem!

Generalni konzulat ne prevzema odgovornosti za izgubljeno osebno izkaznico. Če želite izkaznico prejeti po pošti prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje izkaznice po pošti.

Državljanstvo Republike Slovenije

Naknadni vpis otroka (oba starša slovenska državljana ob rojstvu otroka)

V tujini rojen otrok, katerega starša sta ob njegovem rojstvu državljana RS, pridobi državljanstvo po rodu. Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena) urejen pri pristojnih slovenskih organih. V primeru polnoletnih oseb, katerih starša sta slovenska državljana, nista pa vpisana v matični register prosimo, da izpolnite obrazec za ugotovitev državljanstva.

Vloga za naknadni vpis otroka je brezplačna. Glede na starost otroka izpolnite obrazec za vpis otroka v matični register do 18 let starosti oziroma obrazec za vpis polnoletne osebe v matični register. Potrebno je predložiti tudi dokumente, ki so navedeni v rubriki zahtevana dokumentacija.

Priglasitev otroka (do dopolnjenega 18. leta starosti)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo RS. Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena) urejen pri pristojnih slovenskih organih.

Konzularna taksa za vlogo znaša 15 USD. Glede na starost otroka izpolnite obrazec Priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo (do 14 let) ali obrazec Priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo (nad 14 let); vlogo mora izpolniti tisti od staršev, ki je slovenski državljan. Za otroka, ki je star več kot 14 let, se zahteva njegova privolitev. Potrebno je predložiti tudi dokumente, ki so navedeni v rubriki zahtevana dokumentacija.

Priglasitev odrasle osebe (med 18. in 36. letom starosti)

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan, in je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do izpolnjenega 36. leta starosti izjavi, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

Konzularna taksa za vlogo znaša 15 USD. Kot prosilec za državljanstvo izpolnite obrazec Priglasitev v državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta. Potrebno je predložiti tudi dokumente, ki so navedeni v rubriki zahtevana dokumentacija.

Zahtevana dokumentacija:

 1. Rojstni list otroka oziroma rojstni list prosilca, ki ga pridobite pri Vital Records v zvezni državi rojstva, overjen s pečatom Apostille, ki se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala rojstni list (seznam pristojnih organov) in prevodom v slovenski jezik.
 2. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča.
 3. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice (otrok je vpisan v volilno evidenco ob rojstvu/priglasitvi).
 4. Izpolnjeno dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov.
 5. Predplačano ovojnico hitre pošte (npr. USPS, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od Generalnega konzulata na vaš naslov, za pridobitev izpiska iz rojstne matične knjige RS (slovenski rojstni list), ki ga iz RS pošljejo upravne enote na generalni konzulat po končanem vpisu rojstva.

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti in v njem natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Po 36. letu starosti - izredna naturalizacija

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.

Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže (kumulativno):

 1. Slovensko poreklo (do drugega kolena v ravni vrsti);
 2. Večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenij;
 3. Vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini. Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo;
 4. Potrdilo o nekaznovanosti, da oseba ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali da ji ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta.

Izjemoma je možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije.

Konzularna taksa za vlogo znaša 395 USD. Vlogo za izredno naturalizacijo izpolni in podpiše prosilec. V vlogi je navedena vsa zahtevana spremljajoča dokumentacija. Priložite tudi izpolnjeno dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov.

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti prevedeni v slovenščino. Generalni konzulat ne nudi prevajalskih uslug. Prevod, ki ga zagotovi stranka, konzulat samo overi - potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom. Prevodi z Google Translate niso ustrezni. Za informacije o prevajalcih nas kontaktirajte na sloconsulate.cleveland@gov.si (za kakovost prevodov ne jamčimo). Konzularna taksa za overitev prevoda posameznega dokumenta znaša 16 USD.

Dodatna pojasnila:

 • Listine ZDA morajo biti ustrezno overjene s pečatom Apostille. ZDA so podpisnica Konvencije o odpravi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961. Ustrezne dokumente je potrebno najprej pridobiti od pristojnih ameriških oblasti (primer: Vital records za rojstni in poročni list; FBI za potrdilo o nekaznovanju) in nato listino posredovati na pristojni organ za pridobitev pečata Apostille. Za več informacij glede pečata Apostille se obrnite na spletno stran Konvencije.
 • Slovenski dokumenti so uradno priznani; overitev ali dodatni certifikati niso potrebni in zadostujejo fotokopije.
 • Ker je pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pooblaščenca (družinski član, prijatelj, pravni svetovalec,…). S pooblastilom lahko ta oseba vloži vlogo v vašem imenu. V tem primeru vam vloge ni potrebno vložiti pri slovenskem predstavništvu v tujini. Za reševanje prošenj v Sloveniji veljajo drugačni administrativni stroški, (nižji, kajti ni potrebna dodatna poštnina in drugi dodatni stroški). Cene storitev je potrebno preveriti pri posameznih upravnih enotah.
 • Če se odločite za postopek preko slovenskega veleposlaništva prosimo, da nas o tem predhodno obvestite na sloconsulate.cleveland@gov.si, da preverimo ali imate vse potrebne dokumente.

Poroke in razveze

Naknadni vpis poroke

Če ste sklenili zakonsko zvezo na ozemlju ZDA, morate to čim prej vpisati tudi v slovenskem Matičnem registru.

Zahtevana dokumentacija:

 1. izpisek iz poročne matične knjige overjen z Apostille (več informacij),
 2. fotokopija potnega lista ali rojstnega lista zakonca,
 3. izjava o izbiri priimka po poroki,
 4. obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov,
 5. predplačana kuverta s številko za sledenje (npr. USPS, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata na vaš naslov, da boste izpisek iz poročne matične knjige lahko prejeli po pošti. Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. Generalni konzulat RS v Clevelandu v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

Vsi zahtevani dokumenti morajo biti prevedeni v slovenščino. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva - izpolnite obrazec za overitev prevoda. Generalni konzulat ne nudi prevajalskih uslug. Prevod, ki ga zagotovi stranka, konzulat samo overi - potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom. Prevodi z Google Translate niso ustrezni. Za informacije o prevajalcih nas kontaktirajte na sloconsulate.cleveland@gov.si (za kakovost prevodov ne jamčimo). Konzularna taksa za overitev prevoda posameznega dokumenta znaša 16 USD.

Prosimo, da priložite dopis s svojimi kontakti in v njem natančno opredelite za kaj prosite in katere dokumente prilagate.

Naknadni vpis razveze

Postopek vpisa razveze, ki se je zgodila na ozemlju ZDA je razdeljen v dve fazi:

Priznanje tuje sodne odločbe – izvede Okrožno sodišče v Ljubljani

Stranka ta del postopka ureja sama.

Za ta postopek potrebujete:

 • pravnomočno sodno odločbo o razvezi overjeno z Apostille (več informacij)
 • prevod v slovenski jezik s strani sodnega tolmača (register)

Več informacij o postopku je na voljo na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani. Sodišče strankam v teh postopkih tudi neposredno pomaga ugotoviti, kaj točno je potrebno za posamezen postopek. Stranke iz ZDA imajo ponavadi največ težav s klavzulo o pravnomočnosti, ki je sodišče ZDA ne izdajajo.

Priporoča se imenovanje pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

Plačilo takse se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno preposlati odločbo na Upravno enoto, če so pristojna UE, št. zadeve ter prošnja za posredovanje odločbe upravni enoti vsebovane v predlogu za priznanje tuje sodne odločbe. Predlog za priznanje napiše stranka sama (obrazca ni).

Vpis v matični register – izvede Upravna enota

Ta del postopka se lahko uredi preko generalnega konzulata RS v Clevelandu.

Za vpis sta potrebna:

Sprememba priimka v dekliškega v prvih 6 mesecih po razvezi je brezplačna, potem pa je treba izvesti postopek spremembe imena z odločbo, ki se plača.

Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu zapisnik pošlje na pristojno Upravno enoto s pojasnilom, da bo priznana tuja sodna odločba predložena naknadno, po zaključku postopka na sodišču.

S tem dobite tudi opravilno številko, ki jo lahko navedete v predlogu za priznanje.

Poroka v Sloveniji

Tujci, ki se želijo poročiti v Sloveniji, morajo na pristojni Upravni enoti predložiti:

 • Rojstni list (izpisek) overjen z Apostille,
 • Potrdilo o državljanstvu overjeno z Apostille ali veljaven potni list,
 • Potrdilo o samskem stanu - ustrezno overjeno.

Dokumenti ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti prevedeni v slovenščino s strani sodnega tolmača.

Za dodatne informacije je pristojna Upravna enota, kjer bo poroka sklenjena.

Več informacij za ameriške državljane, ki se želijo poročiti v Sloveniji, je na voljo na spletni strani Veleposlaništva ZDA v Ljubljani.

Sprememba naslova

Sprememba stalnega naslova

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka).

Slovenska zakonodaja razlikuje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter stalni naslov v tujini. Odjavo stalnega prebivališča lahko uredi tudi diplomatsko-konzularno predstavništvo.

Če točnega naslova ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Za izvedbo postopka prosimo, da na elektronski naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o vašem novem naslovu.

Otroku prijavita stalni naslov v tujini oz. njegovo spremembo oba starša, lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik. Pošljite izpolnjen in podpisan obrazec.

Soglasje drugega starša ni potrebo in sicer:

 • če otroka prijavlja na naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;
 • če se prijava izvaja za otroka tujca;
 • če otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;
 • če je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
 • če prebivališče drugega starša ni znano;
 • če je drugemu staršu odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
 • če je drug starš zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Urejanje stalnega naslova ima tudi davčne posledice.

Več o mednarodni obdavčitvi si lahko preberete na strani Ministrstva za finance. Na konzulatu smo pripravili tudi nekaj dodatnih pojasnil

Sprememba začasnega naslova

Zakon omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS, ko namerava posameznik odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča.

Prijava začasnega naslova v tujini je omejena na 4 leta, a jo je možno obnoviti pred potekom tega obdobja.

Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen začasni naslov v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v RS stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Prosimo, da na poštni naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o naslovu.

Izdaja potrdil

Generalni konzulat lahko na zahtevo strank izdaja naslednja potrdila:

 • Potrdilo o stalnem prebivališču / stalnem naslovu v tujini;
 • Potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih / stalnih naslovih v tujini;
 • Potrdila o naslovih za vročanje;
 • Potrdilo o začasnem prebivališču / začasnem naslovu v tujini;
 • Potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih / začasnih naslovih v tujini;
 • Potrdilo iz gospodinjske evidence z osebnimi podatki vseh članov;
 • Potrdilo iz gospodinjske evidence o številu članov.

Taksa za izdajo potrdila izven postopka spremembe je 16 USD.

Overitve

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo upravne overitve podpisov na zasebnih listinah, fotokopij in prevodov. Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Overitve podpisov

Overitve podpisov na generalnemu konzulatu v Clevelandu se opravijo osebno. Potrebno je izpolniti obrazec za overitve. Konzularna taksa za overitev podpisa znaša 22 USD.

Na elektronsko pošto sloconsulate.cleveland@gov.si pošljite predlog za termin - dan in uro v času uradnih ur generalnega konzulata. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro bo mogoče.

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev generalnega konzulata zadostuje!

Overitev podpisa pri notarju v ZDA (Notary Public) in pridobitev Apostilla

Republika Slovenija in ZDA sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961 (več informacij je na voljo tukaj). Dokumenta z Apostillom ni treba dodatno overjati na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA. Apostille je poseben žig oziroma list papirja, ki ga pristojni organi pritrdijo na originalni dokument.

Najprej morate svoj podpis na dokumentu overiti pred notarjem v ZDA, nato pa pri pristojnem organu v zvezni državi, kjer ima notar pooblastilo, sprožiti postopek za pridobitev Apostilla, s katerim se nadoveri notar.

Overitve fotokopij in prevodov

Overitve fotokopij in prevodov je mogoče opraviti po pošti. Potrebno je izpolniti obrazec za overitve in k vlogi predložiti original in fotokopijo/prevod dokumenta. Priložite tudi predplačano ovojnico hitre pošte (npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljeno od generalnega konzulata na vaš naslov, da boste overjen dokument lahko prejeli po pošti.

Konzularna taksa za overitev fotokopije oziroma prevoda znaša 16 USD na dokument.

Generalni konzulat ne nudi prevajalskih uslug. Prevod, ki ga zagotovi stranka, konzulat samo overi - potrdi, da je prevod istoveten z izvirnikom. Prevodi z Google Translate niso ustrezni. Za informacije o prevajalcih nas kontaktirajte na sloconsulate.cleveland@gov.si (za kakovost prevodov ne jamčimo).

Izpiski o rojstvu, poroki in smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki oziroma izpiska o smrti, evidentirani v Sloveniji, pošljite na naslov generalnega konzulata Republike Slovenije v Clevelandu.

Konzularna taksa znaša 30 USD na izpisek (15 USD za vlogo in 15 USD za vročitev).

Priporočamo, da se z obrazcem pošlje tudi predplačana kuverta s številko za sledenje (npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od generalnega konzulata Republike Slovenije v Clevelandu na vaš naslov, da boste izpisek lahko prejeli po pošti. Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo potrdila poslana po navadni USPS pošti. Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.