Skoči do osrednje vsebine

Newdelhijski virus kodravosti listov paradižnika (tomato leaf curl New Delhi virus; ToLCNDV) je nevaren virus uvrščen v rod Begomovirusov, ki so ga v Evropi najprej potrdili na predstavnikih iz družine bučevk, pozneje pa še na paradižniku in papriki.

Opis in biologija

ToLCNDV je uvrščen v družino Geminiviridae rod Begomovirus. Prenaša ga tobakov ščitkar (Bemisia tabaci Genn.), ki s sesanjem okuženega rastlinskega soka virus vnese v svoje telo ter ostane kužen celo življenjsko dobo. ToLCNDV se prenaša tudi z okuženimi sadikami in potaknjenci ter za razliko od drugih begomovirusov tudi mehansko, s sokom okuženih rastlin. Mehanski prenos z delovnimi postopki kot so odstranjevanje listov, vršičkanjem in odstranjevanjem zalistnikov je najverjetneje manj učinkovit. Virus so potrdili tudi na površini semen, vendar je prenos s semenom malo verjeten.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja na okuženih rastlinah razhudnikovk so zvijanje in rumenenje listov, na drugih gostiteljskih rastlinah pa zvijanje in rumenenje listov, rumeni mozaik ali lisavost, mehurjavost, medžilna kloroza povečanje listnih žil in zakrnela rast.

Znamenja na plodovih bučevk so podolžno pokanje in hrapavost kože ter deformacije plodov. Če so rastline okužene v zgodnjih fazah razvoja, močno zakrnijo in imajo bistveno znižan pridelek ali pa pridelka sploh ni.

Gostiteljske rastline

ToLCNDV okužuje predstavnike iz družine bučevk (bučke in buče, kumarice, lubenice, melone in druge) in v Evropi sicer redko gostiteljske rastline iz družine razhudnikovk (paradižnik, jajčevec, papriko in krompir in druge).

Okužbo so potrdili tudi na nekaterih drugih kulturnih in divjih rastlinah.

Geografska razširjenost

Okužbe s ToLCNDV so potrdili v več azijskih državah, v severni Afriki in v Evropi (v Estoniji, Franciji, Grčiji, Italiji, Španiji in na Portugalskem). 

V Sloveniji virus še ni bil ugotovljen.

Osnovne informacije o Newdelhijskem virusu kodravosti listov paradižnika.

Ukrepi v Evropski uniji

Ker je virus navzoč v EU so predpisane posebne zahteve za trženje za rastline za saditev, razen semena, iz družin Cucurbitaceae in Solanaceae. Sadike morajo izvirati z območja, za katero je znano, da je nenapadeno s ToLCNDV ali da na rastlinah v njihovem popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi okužbe s tem virusom.

V kolikor rastline izvirajo iz območja na katerem se pojavlja tobakov ščitkar (Bemisia tabaci Genn.) ali drugi vektorji ToLCNDV, se z uradnimi pregledi preveri, da je enota pridelave nenapadena s tobakovim ščitkarjem in drugimi vektorji ToLCNDV ali da so bile rastline tretirane za izkoreninjenje tobakovega ščitkarja in drugih vektorjev ToLCNDV.