Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Minister za infrastrukturo Bojan Kumer predstavil ukrepe za varčevanje z energijo v državni upravi

  Vlada je tako prejšnji teden zapisala sklep, s katerim se ožja državna uprava zavezuje k varčni rabi energije, kar je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.

 • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo

  Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. Upravičenci bodo pomoč na podlagi informativnih odločb, ki jih bodo prejeli najkasneje do 30. 9. 2022.

 • Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo

  Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131, z dne 24. 3. 2022, str. 1).
  Upravičenci bodo pomoč na podlagi informativnih odločb, ki jih bodo prejeli najkasneje do 30. 9. 2022.

 • Vlada prioritetno rešuje problematiko energetske in prehranske draginje

  Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti razmer, zato pripravlja v sodelovanju s ključnimi deležniki (avtoprevozniki, kmeti, gospodarstveniki) celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Vlada izzive naslavlja prioritetno, z nujnimi ukrepi je najprej naslovila problematiko visokih cen pogonskih goriv, kjer se je država odpovedala nekaterim dajatvam, da bi bila cena za končnega uporabnika čim nižja. Ponovna uvedba regulacije cen se je že odrazila v pocenitvi pogonskih goriv zunaj avtocest. Sledili so ukrepi za blažitve prehranske draginje, med drugim 22 milijonov evrov pomoči kmetom v obliki subvencij za repromaterial in gorivo, odkup domače pšenice in redno spremljanje cen košarice petnajstih dobrin. V pripravi so tudi dodatni ukrepi za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Cilj ukrepov je porazdelitev bremen po celotni verigi in iskanje ravnotežja med državnim proračunom in končnim uporabnikom. Vsi ukrepi, tudi glede cen zemeljskega plina in električne energije, bodo predstavljeni v najkrajšem možnem času.

 • Video

  7. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, kmetom je namenila več kot 2 milijona evrov zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, dobrih 6.000 evrov je namenila za pomoč morskim gospodarskim ribičem zaradi visokih cen energentov ter 15 milijonov evrov za primarno kmetijsko proizvodnjo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala. Vlada je sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja ter sklep, da se na meji z Republiko Hrvaško prične postopek odstranjevanja ograje. Vlada mag. Jurija Groznika ni imenovala na funkcijo generalnega državnega odvetnika.

 • Odločitve s 7. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 7. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Ministrstvo in predstavniki gospodarstva začeli s pripravo ukrepov

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes prvič potekalo delovno srečanje Gospodarske koordinacije, nove redne oblike sodelovanja med ministrstvom in gospodarskimi združenji in zbornicami. Koordinacija je namenjena pripravi in usklajevanju ukrepov na področju gospodarstva, ki bo delala na podlagi skupnih 6-mesečnih načrtov aktivnosti. Sogovorniki so pozdravili način sodelovanja in operativnega dela. Med ključnimi izzivi, na katerih bodo najprej pripravili ukrepe, so visoke cene in dobava energentov ter problematika pomanjkanja kadrov.

 • Pogovori o odkupu slovenske pšenice

  Ministrica Irena Šinko je danes opravila sestanke z deležniki na temo odkupa slovenske pšenice.

 • Ob polnoči novi ceni dizla in 95-oktanskega bencina

  Od polnoči veljata novi drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se ceni teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikujeta prosto.

 • Odločitve s 6. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 6. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

  V petek, 1. 7. 2022, je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov.
  Predmet podpore je izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov zaradi razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini.

 • Video

  6. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sklenila, da do jesenske setve nameni dobrih 22 milijonov evrov pomoči kmetom ter odkupi letošnji pridelek pšenice. Sprejela je tudi predlog novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija in usmeritve o pripravi proračunskih dokumentov.

 • Video

  5. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Vlada se je seznanila s poslovanjem bolnišnic v letu 2021 in oceno poslovanja bolnišnic v obdobju 1-5 2022 ter izdala Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva in policije.

 • Dosežen dogovor glede cene goriv

  Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer se je zaradi vse višjih cen pogonskih goriv sestal s predstavniki avtoprevoznikov na sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

 • Cene nekaterih naftnih derivatov se s polnočjo spreminjajo

  Ob polnoči v veljavo za leto dni stopi Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa najvišji drobno prodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se bodo cene teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu oblikovale prosto.

 • V Sloveniji je zalog goriv dovolj tudi ob začasnem povečanem povpraševanju

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je odzval na občasno kratkotrajno pomanjkanje goriva na nekaterih bencinskih črpalkah tekom preteklega vikenda. V Sloveniji je kljub povečanem povpraševanju v zadnjih dneh dovolj zalog pogonskih goriv, kar zagotavljajo tudi trgovci z naftnimi derivati.

 • Video

  4. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji novinarski konferenci po seji vlade je predsednik vlade Robert Golob predstavil prvi korak v strategiji za soočanje z energetsko in prehrambeno draginjo. Vlada je tokrat obravnavala ukrepe na področju nafte in naftnih derivatov.

 • Vlada sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

  Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki začasno za obdobje enega leta na novo ureja cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji. Uredba bo začela veljati v torek 21. 6. 2022 in bo veljala eno leto. Do 20. junija do polnoči velja trenuten sistem določenih najvišjih drobnoprodajnih in veleprodajnih cen.

 • Odločitev 4. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida.

 • Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini

  Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina ter skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina je Ministrstvo za infrastrukturo za javno obravnavo pripravilo predlog dopolnitve Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A). Predlog novele zakona poleg dopolnitve nekaterih pojmov določa "nadomestno oskrbo s plinom", kadar odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja, "osnovno oskrbo s plinom" kot prostovoljno izbiro odjemalca za obvezno ponudbo dobavitelja ter obveznost nosilca bilančne skupine za zagotavljanje skladiščenje plina pred ogrevalnim obdobjem z določbami evropske uredbe.