Skoči do osrednje vsebine

Dopolnitve odlokov o finančnih nadomestilih zaradi visokih cen

V petek, 22. 7. 2022, sta bila v Uradnem listu objavljena dva odloka, in sicer Odlok o dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov ter Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala.

V okviru Odloka o dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo, se dopolni, da tisti upravičenci, ki niso imeli poravnanih obvezni dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov na dan uveljavitve Odloka, morajo ta pogoj izpolnjevati na dan 16. 8. 2022.

V okviru Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo se besedilo prav tako dopolni, da tisti upravičenci, ki niso imeli poravnanih obvezni dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov na dan uveljavitve Odloka, morajo ta pogoj izpolnjevati na dan 16. 8. 2022. Odlok se dopolni z dodatno upravičeno rabo zemljišča gospodarstva 1191- rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh za pridobitev finančne pomoči ob izpolnjevanju drugih pogojev iz Odloka.

Agencija poziva upravičence, da pravočasno uredijo pogoje iz odlokov in hkrati opozarja na naslednje:

  • Upravičenec ne oddaja vloge za pridobitev finančnega nadomestila.
  • Informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc.
  • Informativne odločbe bodo izdane v septembru 2022.

Več informacij o finančnih pomočeh se nahaja na spodnjih storitvah. 

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja