Skoči do osrednje vsebine

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer predstavil ukrepe za varčevanje z energijo v državni upravi

Vlada je tako prejšnji teden zapisala sklep, s katerim se ožja državna uprava zavezuje k varčni rabi energije, kar je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.
Minister za infrastrukturo Bojan Kumer v avli ministrstva

Minister Bojan Kumer o ukrepiz energetske učinkovitosti v javni upravi. | Avtor: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada je prejšnji teden sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabe energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja.

Evropska komisija je konec maja 2022 predstavila načrt REPowerEU. Gre za ukrepe, ki predstavljajo skupen odziv Evrope na težave oziroma motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Preoblikovanje evropskega energetskega sistema je nujno, tako zaradi odprave odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv kot reševanja podnebne krize.

Na preoblikovanje se lahko države odzovejo s prihranki energije, diverzifikacijo oskrbe z energijo ter pospešenim uvajanjem energije iz obnovljivih virov, da bi nadomestili fosilna goriva v domovih, na delovnih mestih, v industriji in proizvodnji električne energije.

»Zelena preobrazba je nujen korak, s katerim bomo okrepili gospodarsko rast, povečali energetsko varnost, in kar je najpomembnejše, prispevali k izvajanju ukrepov za blažitev podnebne krize za Slovenijo in Evropo,« je na novinarski konferenci povedal minister Kumer.

Javni sektor v Sloveniji porabi okoli 5-10 % skupne energije, zato je pomembno, da pričnemo z varčevanjem, je poudaril minister Kumer in dodal, naj bodo državni organi zgled širšemu javnemu sektorju, nenazadnje pa tudi industriji, podjetjem in gospodinjstvom.

Vlada je tako prejšnji teden zapisala sklep, s katerim se ožja državna uprava zavezuje k varčni rabi energije, kar je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.

Med najpomembnejšimi je ukrep, naj organi državne uprave zagotovijo, da se v javnih stavbah in vseh njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na manj kot 25 °C, ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %. Izjeme so seveda prostori, kjer to zaradi delovanja stavbe ni mogoče. Med ukrepi je prav tako navedeno, da se v stavbah organov državne uprave prostori po 18.00 uri in do 7.00 ure zjutraj v času delavnika in cel dan v soboto, nedeljo in praznikih, razen, kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V opredeljenem času ni dovoljeno hlajenje s hladilnimi sistemi, ki za svoje delovanje porabljajo energijo, razen ko je v nočnem času zunanja temperatura nad +20˚C.

»Upravljalci stavb naj v največji možni meri zagotovijo zniževanje rabe energije in v ta namen sprejmejo druge ukrepe energetske učinkovitosti,« je odgovorne pozval minister Kumer in poudaril, naj upravljalci, v javnem sektorju in širše, poleg izvajanja ukrepov predvsem resno razmislijo o čimprejšnjih naložbah v sisteme za učinkovitejšo rabo energije. Preverijo naj tudi, ali je že v prihajajoči kurilni sezoni možna uporaba drugih energentov oziroma nadgradnja ogrevanja v obnovljivimi viri energije.

»Evropa se pospešeno pripravlja na nesigurnosti, ki jih prinaša prihajajoča ogrevalna sezona in na to se moramo resno pripraviti tudi v Sloveniji. Ne samo v državni upravi in javnem sektorju, tudi v industriji, zasebnih podjetjih in nenazadnje v gospodinjstvih « je pozval minister Kumer in med prvimi ukrepi izpostavil poziv, naj se prostori državne uprave ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka od +20 °C, razen v primerih, ko tega po presoji upravljalca ni možno zagotoviti.

Vlada je ministrstvom naložila, da s sklepom seznanijo, javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svojih pristojnosti, obenem pa implementacijo ukrepov priporoča tudi javnim stavbam drugih državnih organov in lokalnih skupnosti. Nenazadnje pa z zgledom tudi zasebnim podjetjem in gospodinjstvom.

Ministrstvo za infrastrukturo je ob tem pripravilo tudi predloge vsakdanjih ukrepov za varčevanje z energijo, s katerimi lahko doma in v podjetjih prispevamo k energetski učinkovitosti in posledično nižjim stroškom elektrike.