Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022

  Objavljamo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022.

 • V prihodnjem tednu izobraževanje na daljavo

  Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja zavodi ostajajo zaprti, ministrica pa je 5. novembra podpisala sklep, da se vzgojno-izobraževalni proces v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v naslednjem tednu izvaja na daljavo.

 • Začetek postopka javnega posvetovanja o Strategiji Evropske komisije o otrokovih pravicah

  S 1. septembrom se je začel postopek javne razprave o prenovljeni Strategiji o otrokovih pravicah, s katerim želi Evropska komisija zagotoviti politični okvir za ukrepe za zaščito otrokovih pravic na ravni EU.

 • Sodelovanje med zdravstvenimi in izobraževalnimi zavodi za poklice v zdravstvu v času izrednih ukrepov zaradi epidemije COVID-19

  Kot rešitev zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev je bila v nekaterih zdravstvenih zavodih vpeljana tudi pomoč dijakov in študentov za poklice v zdravstvu, predvsem s področja zdravstvene nege, v obliki plačanega dela in z zagotovljenim mentorstvom.

 • Za teden dni podaljšane počitnice za osnovne in glasbene šole, za ostale izobraževanje na daljavo

  Na novinarski konferenci, ki je bila 30. oktobra, je ministrica prof. dr. Simona Kustec predstavila, kako bo pouk potekal v tednu od 2. do 6. novembra. Za osnovne in glasbene šole podaljšujemo počitnice za en teden. Srednje šole bodo pouk izvajale na daljavo, prav tako bo na daljavo potekalo izobraževanje odraslih, višje strokovne šole ter visokošolski zavodi pa izvajajo izobraževalni proces na daljavo, po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Odprti ostajajo tudi zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 • 80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok

  S protikoronskim paketom (PKP) 5, to je z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), smo posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

 • Evropski ministri za izobraževanje o izzivih in odzivih na COVID-19 v izobraževanju

  Ministri, pristojni za izobraževanje, so se v četrtek, 29. oktobra, srečali na videokonferenci, ki jo je organiziralo grško predsedstvo Sveta Evrope. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je sodelovala v razpravi o odzivu na COVID-19 v izobraževanju z vidika zagotavljanja kakovostnega izobraževanja za vse. Ministrica je izrazila polno podporo Deklaraciji o odzivu na krizo COVID-19 v izobraževanju. Sodelujoče na videokonferenci pa pozvala, da to obdobje razumemo kot skupno pozitivno izkušnjo za prihodnjo vizijo znanja in izobraževanja vseh učečih se generacij.

 • Peter Prevc imenovan za ambasadorja Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play

  Ker se je decembra 2019 iztekel štiriletni mandat dosedanjemu ambasadorju Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play, je Vlada Republike Slovenije na današnji dopisni seji za novo štiriletno obdobje na to mesto imenovala Petra Prevca.

 • Znani so rezultati javnega razpisa »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

  Znani so rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Gre za zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev začetnikov ter učiteljev, vzgojiteljev in svetovalnih delavcev začetnikov starih do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 • Dan koordinatorjev - spremembe pri sklepanju pogodb in poročanju

  Evropska komisija bo 27. novembra 2020 organizirala "Dan koordinatorjev o spremembah pri sklepanju pogodb in poročanju". Namen dogodka je pojasniti podrobnosti o pripravi sprememb in poročil o nepovratnih sredstvih.

 • Razpis za dostop do Nanobiotehnološkega laboratorija pri Skupnem raziskovalnem središču (JRC Ispra)

  Skupno raziskovalno središče (JRC Ispra) omogoča dostop do "Nanobiotehnološkega laboratorija" z oprostitvijo stroškov dostopa, pokrivanjem potnih stroškov in dnevnic uporabnikom iz držav, upravičenih do sredstev s programa "Spreading Excellence and Widening participation".

 • Začasna sprememba namembnosti študentskih domov

  Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi in Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran s sklepom poveljnika Civilne zaščite, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec s sklepom določila začasno spremembo namembnosti Javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, Študentskih domov Univerze na Primorskem in Študentskih domov Univerze v Mariboru. 

 • Vrtci prihodnji teden odprti za zagotavljanje nujnega varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način

  Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi, ki se odražajo tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja, je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb s COVID-19.

 • Globalna kompetentnost 15-letnikov

  Slovenski 15-letniki so skupaj s sovrstniki iz 66 držav v raziskavi PISA 2018 ocenjevali lastno globalno kompetentnost.

 • Nujno obvestilo - Vrtci

  Vrtci so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Ukrep je namenjen zajezitvi širjenja okužb z novim virusom SARS-CoV-2. V času zaprtja vrtcev so starši otrok, ki ne bodo v vrtcu, plačila za vrtec oproščeni!

 • Varuhi predšolskih otrok lahko še naprej izvajajo svojo dejavnost

  Varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, obveščamo, da ukrep, ki ga določa Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih za področje vzgoje in izobraževanja, zanje ne velja.

 • Z novelo Zakona o vrtcih do še kakovostnejšega izvajanja predšolske vzgoje ter za večjo vključenost otrok

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o vrtcih. Novela prinaša nekaj bistvenih novosti, ki odpravljajo pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi.

 • Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj. Te se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

 • Ministrica prof. dr. Kustec sodelovala na video konferenci o Evropskem raziskovalnem prostoru

  V okviru nemškega predsedovanja Svetu EU, je Nemško zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF) danes organiziralo hibridno ministrsko konferenco o Evropskem raziskovalnem prostoru, na kateri je sodelovala tudi Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec. Konferenca predstavlja priložnost za izmenjavo mnenj med ministri držav članic EU o prihodnosti Evropskega raziskovalnega prostora.

 • Več sestankov z Arnes za zagotovitev nemotenega poteka izobraževanja na daljavo

  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo seznanjeni, da je navkljub vsem prizadevanjem s strani Arnesa tudi danes motena uporaba nekaterih temeljnih storitev, ki podpirajo izobraževanje na daljavo.