Skoči do osrednje vsebine

UNESCO svetovna konferenca o izobraževanju za trajnostni razvoj

Pričela se je tridnevna svetovna konferenca UNESCO o izobraževanju za trajnostni razvoj. Glavni cilj konference je prispevati k bolj pravičnemu in trajnostnemu svetu za uresničitev sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja UNESCO in za spremembo izobraževalnih sistemov, ki bi podprli učence vseh starosti, da bi lahko odgovorno in dejavno prispevali k bolj trajnostni družbi in zdravemu planetu.

Državni sekretar dr. Mitja Slavinec

Kot odgovor na podnebne spremembe, nepremišljeno izkoriščanje naravnih virov, revščino in drugo, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj podpirata prizadevanja, da bi učence opremili s potrebnimi znanjem, veščinami, vrednotami in stališči za bolj trajnostni svet.

UNESCO je novembra 2019 objavil dokument "Izobraževanje za trajnostni razvoj: na poti k doseganju ciljev trajnostnega razvoja (Okvir 2030)". Gre za temeljne smernice do leta 2030. Kot nadaljevanje teh prizadevanj in v zagotovitev podpore novemu desetletnemu programu, UNESCO pripravlja to tridnevno svetovno konferenco v sodelovanju z nemškim zveznim ministrstvom za izobraževanje in raziskave ter nemško nacionalno komisijo za UNESCO. Konferenca poteka na spletni platformi in bo vključevala interaktivna plenarna zasedanja ter sočasne poglobljene razprave, spletne delavnice, virtualne razstave in možnosti digitalnega mreženja. Skupaj bo na konferenci sodelovalo okoli 2500 udeležencev.

Pričakovani rezultati konference so povečati globalno ozaveščenost o izobraževanju za trajnostni razvoj in poudariti njegov pomen, hkrati pa izboljšati strokovno usposobljenost izobraževalcev. Na konferenci bo sprejeta t.i. Berlinska deklaracija, s katero bodo države članice sprejele in okrepile zaveze in pobude na področju izobraževanja za trajnostni razvoj ter vzpostavile globalno mrežo oblikovalcev politike in zainteresiranih strani za izobraževanje za trajnostni razvoj do 2030.

Prvi dan konference je na ministrski okrogli mizi sodeloval državni sekretar dr. Mitja Slavinec. Udeleženci so razpravljali o zavezah in pobudah glede na novi Okvir 2030 za obdobje 2020-2030. Ob tem je poudaril, da »je za Slovenijo pomembna usmeritev globalne Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj (2015), ki izobraževanja ne razume le kot enega od vsebinskih trajnostnih ciljev, temveč tudi kot ključno orodje pri uresničevanju vseh trajnostnih ciljev.«

Poleg državnega sekretarja so na konferenci sodelovali tudi drugi slovenski strokovnjaki s področja izobraževanja za trajnostni razvoj.

Konferenci, ki bo trajala do 19. maja, je mogoče slediti na povezavi: https://en.unesco.org/events/ESDfor2030