Skoči do osrednje vsebine

Začetek splošne mature 2020/21

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Jutri se s pisanjem eseja iz materinščine začenja letošnja splošna matura.

Kandidati v gimnazijah bodo v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz materinščine (slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika). Letošnji tematski sklop »Razmerja med generacijami« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnovića Figa in Pera Pettersona Konje krast.

K prvemu delu izpita na splošni maturi se je prijavilo 6624 kandidatov. Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6250 kandidatov (lansko leto je splošna matura potekala na 84 šolah in jo je prvič opravljalo 6364 kandidatov).

Na spomladanski rok splošne in poklicne mature so skupaj prijavljeni 17.803 dijaki, od tega na splošno maturo 7180 dijakov, 10.623 pa na poklicno maturo. Ta se bo začela v soboto, 29. maja. 

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v soboto, 29. maja s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika bodo dijaki pisali 31. maja, pisni izpiti iz tujih jezikov pa bodo potekali še 8., 10., 14. in 15. junija. 5. junija bo potekal pisni izpit iz matematike ter med 1. in 16. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah med 14. in 23. junijem.

Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 % prijavljenih kandidatov, letno pa med 86 in 89 %.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 12. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom, od sedme ure zjutraj, omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.