Skoči do osrednje vsebine

Sredstva za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme namenjamo 86 izobraževalnim zavodom

Na spletni strani ministrstva objavljamo rezultate treh pozivov za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme zavodom s področja vzgoje in izobraževanja.

Gre za rezultate treh pozivov za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer:

Predlog odobrenih vlog je pripravila Komisija za pripravo Programa za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, projekte opremljanja in intervencijske primere za Sektor za investicije v predšolsko in šolsko infrastrukturo v letu 2021 (v nadaljevanju Komisija), ki jo je imenovala ministrica. 

Komisija je pregledala prijave in jih ocenila na podlagi pogojev in meril investicijskega vzdrževanja objektov in opreme posameznega poziva.  

Po analizi prejetih vlog je Komisija za vsa tri področja pripravila Programe za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov in opreme v letu 2021, na podlagi katerih se bo sofinanciralo vloge 13 zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z 23 različnimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v skupni vrednosti 649.823,12 EUR, 59 srednjih šol s 100 različnimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v skupni vrednosti 2.749.996,86 EUR in 14 dijaških domov z 21 različnimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v skupni vrednosti 700.000,00 EUR.