Skoči do osrednje vsebine

Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2021 (IVD ZAVODI 2021)

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s tretjim odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI) se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme za zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Skladno z navedenim Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva vse zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, katerih ustanoviteljica je država, k oddaji vlog za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi, ki jih uporabljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Rezultati poziva

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja rezultate Poziva za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2021 (IVD ZAVODI 2021).

    Na predlog strokovne komisije je bilo potrjeno sofinanciranje 23ih investicijsko vzdrževalnih del 13ih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v skupni vrednosti 649.823,12 EUR.

Oddaja vlog

Prijavo na poziv se opravi preko aplikacije na spletni povezavi http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

Suzana Korun

Telefon: 01 478 47 55

E-pošta: suzana.korun@gov.si

in

Nataša Novak Vukšinič

Telefon: 01 478 46 22

E-pošta: natasa.novak-vuksinic@gov.si