Skoči do osrednje vsebine

Zagotovljena enaka obravnava kandidatov za vpis v visoko šolstvo

S prilagoditvijo izvedbe letošnje mature Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja enako obravnavo vseh maturantov pri vpisu na fakultete.

Maturanti, ki bodo med izvajanjem letošnje mature zboleli in jo zato opravljali v jesenskem roku, se jim bo namreč štelo, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku.

V Uradnem listu RS je bil dne 4 .3. 2021 objavljen Sklep o prilagoditvi splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/21, ki določa, da kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav ali drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških razmer, želijo prvič opravljati maturo v jesenskem izpitnem roku, lahko podajo vlogo na pristojno državno komisijo.

O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature v jesenskem roku odloči pristojna državna komisija.

Kandidatom, ki so na podlagi odobritve pristojne državne komisije opravljali maturo prvič v jesenskem roku, se pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku.

Skrb, da bi ti kandidati bili v neenakopravnem položaju v primerjavi z ostalimi kandidati, je odveč.