Skoči do osrednje vsebine

Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021

Nacionalno preverjanje znanja bo na vseh osnovnih šolah v Sloveniji potekalo od 4. do 10. maja 2021.

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu za 6. razred in za 9. razred potekalo na 478 osnovnih šolah. Preverjanje znanja bo opravljalo 21.915 učencev 6. razreda in 19.142 učencev 9. razreda.

K letošnjemu preverjanju znanja je v 6. razredu na 435 šolah prijavljenih 2.321 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa je na 431 šolah prijavljenih 2.064 učencev s posebnimi potrebami

Preverjanja znanja učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda bo opravljalo 153 učencev 6. razreda in 188 učencev 9. razreda z 31 osnovnih šol.

Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo od 4. do 10. maja 2021 na vseh osnovnih šolah v Sloveniji. 4. maja bodo učenci 6. in 9. razreda osnovne šole pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom pa iz italijanščine in madžarščine, 6. maja pa preizkus znanja iz matematike. 10. maja bodo učenci 6. razreda pisali preizkus znanja iz tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo učenci 9. razreda pisali preizkus znanja tretjega predmeta (biologija, prvi tuji jezik, šport, zgodovina).

Državni izpitni center bo 1. junija omogočil učencem 9. razreda in njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov preko spletnega portala7. junija pa učencem 6. razreda in njihovim staršem.

Učenci in starši lahko v šoli uveljavijo možnost poizvedbe, če menijo, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

1. junija bo za učence 9. razreda objavljena dodatna informacije z grafičnimi prikazi (v obliki ''pdf'' datotek), za učence 6. razreda pa 15. junija. Starši si lahko ogledajo dosežke svojih otrok, saj podatki prikazujejo katera znanja so osvojili bolje in katera slabše.

Učenci in starši bodo dostopali do ovrednotenih preizkusov znanja z EMŠO številko učenca in njegovo šifro, ki jo bodo prejeli v šoli, na spletni strani Državnega izpitnega centra

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in v državnem merilu. Dosežki bodo koristna informacija tudi šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri predmetih, ki se bodo preverjali, ovrednotili svoje znanje.

Analiza, ki jo bo naredil Državni izpitni center skupaj s predmetnimi komisijami, bo tudi pokazala, pri katerih nalogah v posameznih preizkusih znanja so bili učenci še posebej uspešni, oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo potrebno pri učenju posvečati še dodatno pozornost.

NPZ ima v letošnjem šolskem letu še posebej pomembno vlogo, saj je sestavni del širše zasnovane evalvacijske študije. NPZ sicer sam po sebi ne more biti neposredna povratna informacija o tem, kako uspešno je posamezna šola izvajala pouk na daljavo in kako uspešni so bili pri osvajanju znanja njeni učenci, so pa dosežki pri NPZ v pomoč šolam tudi pri samoevalvaciji dela na daljavo.