Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Spletna okrogla miza: Prve docentke Univerze v Ljubljani

  Na dogodku bodo gostje predstavili prve docentke Univerze v Ljubljani, ki so v drugi polovici 20. stoletja pomembno sooblikovale slovensko znanost in utrle pot poznejšim znanstvenicam. Ta pot za ženske v znanosti na Slovenskem še zdaleč ni bila lahka, bila je polna preprek in izzivov. Na okrogli mizi pa bo tekla beseda tudi o tem, kakšne so možnosti za uveljavljanje žensk v znanosti danes.

 • Seznam vrtcev, ki zagotavljajo nujno varstvo

  Objavljamo posodobljen seznam odprtih vrtcev, ki zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni, in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

 • 27. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Francijo za izbor skupnih projektov mobilnosti na področju znanstvenega sodelovanja

  Dne 23. oktobra 2020 je potekalo 27. zasedanje mešane komisije med Slovenijo in Francijo za izbor skupnih projektov mobilnosti na področju znanstvenega sodelovanja v okviru programa PROTEUS.

 • 75 let organizacije UNESCO

  Organizacija UNESCO je bila ustanovljena 16. novembra 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Na ustanovni konferenci se je 37 predstavnikov držav strinjalo, da je intelektualna in moralna solidarnost človeštva zelo pomembno sredstvo za utrditev trajnega miru.

 • 100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije

  Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra organizira spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021.

 • Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

 • Objavljen je javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

  Priznanja Stanka Bloudka so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa.

 • Tudi v prihodnjih 14 dneh se izobraževanje izvaja na daljavo

  Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja, zavodi ostajajo zaprti.

 • Začasna sprememba namembnosti simulacijskih centrov in simulacijskih kabinetov v javnih visokošolskih zavodih

  Prostori v javnih visokošolskih zavodih, ki se uporabljajo kot simulacijski centri in simulacijski kabineti za izvajanje študijske dejavnosti, ki izobražuje študente za regulirane poklice s področja zdravstva, se v času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list, številka 152/20) ob doslednem upoštevanju ustreznih navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za zdravje, uporabljajo za potrebe zdravstva.

 • Varstvo otrok zaradi višje sile

  Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, smo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo medsebojno komunikacijo med delavci in delodajalci in pozivamo k njej.

 • Evropska noč raziskovalcev 2020

  Predstavitev instrumenta ERC (Evropski raziskovalni svet) in razpisov 2021 s pričevanji slovenskih dobitnikov.

 • Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022

  Objavljamo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 - 2022.

 • V prihodnjem tednu izobraževanje na daljavo

  Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja zavodi ostajajo zaprti, ministrica pa je 5. novembra podpisala sklep, da se vzgojno-izobraževalni proces v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah v naslednjem tednu izvaja na daljavo.

 • Začetek postopka javnega posvetovanja o Strategiji Evropske komisije o otrokovih pravicah

  S 1. septembrom se je začel postopek javne razprave o prenovljeni Strategiji o otrokovih pravicah, s katerim želi Evropska komisija zagotoviti politični okvir za ukrepe za zaščito otrokovih pravic na ravni EU.

 • Sodelovanje med zdravstvenimi in izobraževalnimi zavodi za poklice v zdravstvu v času izrednih ukrepov zaradi epidemije COVID-19

  Kot rešitev zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev je bila v nekaterih zdravstvenih zavodih vpeljana tudi pomoč dijakov in študentov za poklice v zdravstvu, predvsem s področja zdravstvene nege, v obliki plačanega dela in z zagotovljenim mentorstvom.

 • Za teden dni podaljšane počitnice za osnovne in glasbene šole, za ostale izobraževanje na daljavo

  Na novinarski konferenci, ki je bila 30. oktobra, je ministrica prof. dr. Simona Kustec predstavila, kako bo pouk potekal v tednu od 2. do 6. novembra. Za osnovne in glasbene šole podaljšujemo počitnice za en teden. Srednje šole bodo pouk izvajale na daljavo, prav tako bo na daljavo potekalo izobraževanje odraslih, višje strokovne šole ter visokošolski zavodi pa izvajajo izobraževalni proces na daljavo, po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Odprti ostajajo tudi zavodi za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 • 80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok

  S protikoronskim paketom (PKP) 5, to je z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), smo posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

 • Evropski ministri za izobraževanje o izzivih in odzivih na COVID-19 v izobraževanju

  Ministri, pristojni za izobraževanje, so se v četrtek, 29. oktobra, srečali na videokonferenci, ki jo je organiziralo grško predsedstvo Sveta Evrope. Ministrica prof. dr. Simona Kustec je sodelovala v razpravi o odzivu na COVID-19 v izobraževanju z vidika zagotavljanja kakovostnega izobraževanja za vse. Ministrica je izrazila polno podporo Deklaraciji o odzivu na krizo COVID-19 v izobraževanju. Sodelujoče na videokonferenci pa pozvala, da to obdobje razumemo kot skupno pozitivno izkušnjo za prihodnjo vizijo znanja in izobraževanja vseh učečih se generacij.

 • Peter Prevc imenovan za ambasadorja Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play

  Ker se je decembra 2019 iztekel štiriletni mandat dosedanjemu ambasadorju Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play, je Vlada Republike Slovenije na današnji dopisni seji za novo štiriletno obdobje na to mesto imenovala Petra Prevca.

 • Znani so rezultati javnega razpisa »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

  Znani so rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«. Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Gre za zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev začetnikov ter učiteljev, vzgojiteljev in svetovalnih delavcev začetnikov starih do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.