Skoči do osrednje vsebine

Odpreti je potrebno razpravo o novi viziji znanja in spretnosti za prihodnost

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO), ki ga koordinira Andragoški center Slovenije, je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi izobraževanja odraslih.

Udeležence posveta je v torek, 19. oktobra, nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je med drugim poudarila, da vseživljenjsko učenje zavzema osrednje mesto v aktualnem času, ko se soočamo s številnimi izzivi, tudi spoznanji o potrebnih spodbudah in pristopih za vnaprej. »Zlasti v zvezi z učenjem za prihodnje, za kakovost znanj, samoizpopolnjevanje in rast, za boljši trg dela, za krepitev zdrave kulture družbe, utemeljene na znanju. Prav poseben poudarek mora biti namenjen vračanju, vključevanju, spodbujanju in motiviranju odraslih z nizkimi kvalifikacijami ter prikrajšanih skupin k znanju. Nadalje seveda odpiranje priložnosti za izpopolnjevanje, osvajanje novih znanj in tudi veščin.«

V tem okviru je naša skupna odgovornost, da odpremo razpravo o novi viziji znanja in spretnosti za prihodnost. Stremeti moramo k učinkovitim sistemom vseživljenjskega učenja, saj je za družbo ključnega pomena, da so tudi odrasli v različnih starostnih obdobjih opolnomočeni, je dejala ministrica.

Z Resolucijo o Nacionalnem programa za izobraževanje odraslih do leta 2030, ki je tik pred sprejetjem, bodo začrtani cilji, prednostna področja, ukrepi in kazalniki vseživljenjskega izobraževanja odraslih in medgeneracijskega sodelovanja.

Vseživljenjsko učenje je naša realnost, zato je izobraževanje odraslih pomembno področje izobraževanja. Tako je to področje tudi ena od osrednjih tem slovenskega predsedovanja Svetu EU. Oblikoval se je tudi novi Evropski program za učenje odraslih, ki je trenutno v uspešnem postopku usklajevanja z državami članicami EU. V septembru smo organizirali konferenco o izobraževanju odraslih, ki je osvetlila ključne vidike odpornega odziva na izzive prihodnosti, na podlagi katerega je bila oblikovana tudi Deklaracija o učenju in izobraževanju odraslih do leta 2030.

To je tudi predmet letošnjega srečanja več sto strokovnjakov, praktikov, nosilcev politike in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih.