Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih je namenjen javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili starost pet let.

Namen krajših programov je ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje, da otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo omogoči možnost obiskovanja krajšega programa, ki je za starše brezplačen.

Obenem imajo vrtci možnost organizirati krajši program za otroke, ki se še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje. Krajši program kljub omejenemu obsegu zajema vse elemente Kurikula za vrtce in v največji meri zagotavlja uravnoteženost dejavnosti iz vseh šestih področij Kurikula in spodbuja vse vidike otrokovega razvoja.

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/22

Otroci v vrtcu, slikovni prikaz.

Na podlagi javnega razpisa se omogoča brezplačno obiskovanje krajšega programa za otroke, ki še niso vključeni v predšolsko vzgojo. | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobražavenje