Skoči do osrednje vsebine

Prihodnost izobraževanja zahteva skupno novo vizijo znanja

Ministrica za izobraževanja, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se udeležuje 41. zasedanja generalne konference UNESCO, ki poteka v času od 9. do 24. novembra v Parizu.

Na razpravi o Prihodnostih izobraževanja je ministrica Kustec pozvala k skupnim naporom za oblikovanje novih vizij znanja in izobraževanja za prihodnje generacije. Na srečanju je potekalo tudi uradno odprtje usmerjevalnega odbora na visoki ravni (High Level Steering Committee), v katerega je UNESCO imenoval ministrico Kustec. Ministrica je izrazila veliko zadovoljstvo nad imenovanjem v odbor, ki bo imel osrednjo vlogo pri spremljanju napredka držav članic pri izpolnjevanju njihovih zavez in prispevkov mednarodnih akterjev ter priporočal prednostne ukrepe. Ob tem je izpostavila kot pomembno pridobitev tudi vzpostavitev novega globalnega mehanizma za izobraževanje.

Danes je potekalo še plenarno zasedanje, na katerem je ministrica Kustec izrazila podporo Slovenije pri sprejetju Priporočila o etiki umetne inteligence, Priporočila o odprti znanosti ter sprejetju novega proračuna UNESCO za obdobje 2022 – 2025. Izpostavila pa je tudi odlično sodelovanje Slovenije z generalno direktorico UNESCO Audrey Azoulay v preteklih letih. Poudarila je uspešno delovanje prvega mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI), odlično sodelovanje centra s sekretariatom UNESCO in številnim drugim državam članicam UNESCO.

Ministrica Kustec se je ob zasedanju generalne konference udeležila tudi svečane objave UNESCO poročila o prihodnosti izobraževanja in ob tem izpostavila zelo aktivno sodelovanje Slovenije pri pripravi tega poročila. Ob robu zasedanja je ministrica imela številna bilateralna srečanja. Z namestnico generalne direktorice UNESCO, Gabrielo Ramos, za področje družbenih znanosti in humanistike sta izpostavili odlično sodelovanje v okviru procesa oblikovanja UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence, ki bo sprejeto na zasedanju generalne konference. Ministrica je na bilateralnem srečanju zagotovila, da bo Slovenija še naprej aktivno sodelovala, sama pa bo podprla implementacijo tega priporočila v Sloveniji. Ob tem sta obe poudarili pomembno vlogo IRCAI v tem procesu. Ministrica pa je zagotovila aktivnejše sodelovanje Slovenije na področju mladih in športa, predvsem v okviru UNESCO konvencije proti dopingu v športu.

Na bilateralnem srečanju z Tawfik Jelassi, namestnikom generalne direktorice UNESCO za področje komunikacij in informacij, je ministrica izpostavila zadovoljstvo z delovanjem UNESCO katedre o prosto dostopnih izobraževalnih virih na Inštitutu Jožef Stefan. Namestnici generalne direktorice za UNESCO za področje izobraževanja, Stefania Giannini, pa se je ministrica Kustec zahvalila za aktivno sodelovanje sektorja UNESCO za izobraževanje pri DiGiEduHack 2021, ki ga je organiziralo slovensko predsedstvo 8. in 9. novembra v sodelovanju z IRCAI in Evropsko komisijo. Na digitalnem hekatonu je sodelovalo največ udeležencev do sedaj, več kot 3000 mladih, učiteljev, raziskovalcev. Rezultati bodo znani spomladi naslednje leto.

Nagovor ministrice na 41. zasedanju generalne konference UNESCO