Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje 2019

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za potrebe izvedbe 2. odpiranja javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja« v letu 2019 Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zaprosilo za spremembo besedila javnega razpisa skladno s spremembami pravnih podlag. Predlagane spremembe je SVRK potrdil z izdajo spremembe odločitve o podpori za navedeni javni razpis dne 13. avgusta 2019.

 • Evropska sredstva za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2019.

 • Evropska sredstva za poslovno cono TRIS Kanižarica

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ekonomsko poslovna infrastruktura v poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G in G3«. Za projekt v vrednosti dobrih 571.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 304.000 evrov.

 • Povečanje sredstev pri javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Službo Vlade RS za razvoj in evropsko politiko zaprosilo za povečanje sredstev za javni razpis DEMO PILOTI II 2018, saj se je po izvedenem postopku vrednotenja vlog izkazalo, da potrebujemo dodatna sredstva za podporo razvojnemu potencialu kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Sredstva za Javni razpis DEMO PILOTI II 2018 smo tako povišali iz 56.602.502,29 evrov na 73.139.827,92 evrov in omogočili podporo kar 32-ih kakovostnih projektov ter posledično kar 184-ih podjetij.

 • Oddaja predlogov za Evropskega izumitelja leta 2020

  Evropski patentni urad (EPU) vabi k prijavi za nagrado Evropski izumitelj leta 2020. Gre za prestižno odlikovanje za izumitelje z vsega sveta, ki jo podeljujejo od leta 2006.

 • Novi javni razpisi in sprememba dveh že objavljenih razpisov

  V petek, 2. avgusta 2019 so bili v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni novi razpisi in spremembe dveh že objavljenih razpisov.

 • Poročilo o napredku glede izvajanja Skupne izjave predsednika Evropske komisije in predsednika ZDA

  Evropska Komisija je eno leto po sprejetju Skupne izjave predsednika Evropske komisije in predsednika ZDA objavila poročilo o njenem izvajanju. S skupno izjavo z dne 25 julija 2018 je bil določen začetek nove faze trgovinskih odnosov med EU in ZDA.

 • Izbran direktor Holdinga Kobilarna Lipica

  Nadzorni svet družbe HOLDING KOBILARNA LIPICA d.o.o. je danes na izredni seji imenoval Mateja Oseta za direktorja družbe Holdinga Kobilarne Lipica. Novi direktor bo nastopil z delom v začetku septembra letos.

 • Državna sekretarka na delovnem obisku v občini Kungota

  V torek, 30. 7. 2019 je državna sekretarka Eva Štravs Podlogar obiskala občino Kungota, kjer se je srečala z županjo občine Tamaro Šnofl, skupaj pa sta obiskali tudi lokalne turistične produkte.

 • Dubaj s programom Expo Live nagrajuje inovativne rešitve

  Organizator svetovne razstave EXPO 2020 iz Dubaja je sporočil, da so zagnali nov cikel Expo Live Innovation Impact Grant Programme - programa za spodbujanje in financiranje inovacij. Z njim želijo financirati nove in inovativne rešitve, ki vključujejo slogan EXPA 2020 v Dubaju: »Povezovanje uma, ustvarjanje prihodnosti,« predvsem pa tiste, ki so povezane z njegovimi podtemami: Priložnost, Trajnost in Mobilnost.

 • Vabilo podjetjem za udeležbo na konferenci EUREKA »Ustvarjanje ekosistemov za inovacije«

  Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirata izhodno gospodarsko delegacijo v Amsterdam, v okviru katere se bodo podjetja 5. septembra 2019 udeležila enodnevne konference EUREKA. Delegacijo bo vodil državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Aleš Cantarutti.

 • Ministrstvo v skrbi tudi za razvoj najbolj oddaljenih regij

  Minister Zdravko Počivalšek je v tem tednu obiskal bolj oddaljene regije Slovenije in se srečal s ključnimi akterji gospodarskega, turističnega in regionalnega razvoja.

 • Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v letu 2018

  Vlada RS je dne 18. 7. 2019 sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v letu 2018 (junij, julij in oktober).

 • Poročilo Evropske komisije o ovirah v trgovini in naložbah

  Evropska komisija je tudi letos objavila poročilo o ovirah v trgovini in naložbah. V poročilu ugotavlja, da se število trgovinskih ovir, s katerimi se evropska podjetja oziroma izvozniki srečujejo na trgih zunaj EU, še vedno povečuje. V poročilu je identificiranih 45 novih trgovinskih ovir v letu 2018 oziroma skupno 425 trgovinskih ovir v 59-ih državah. Kar 80 % novih trgovinskih ovir za izvoznike je bilo identificiranih na Kitajskem, v ZDA, Indiji in Alžiriji, te pa zadevajo zlasti izdelke iz jekla in aluminija ter izdelke informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 • Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po močnem neurju s poplavami 2019 (22. in 23. junij 2019)

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-16/2019-45-DGZR z dne 3. 7. 2019 in dopolnilnega sklepa št. 844-16/2019-48-DGZR z dne 12. 7. 2019 ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po močnem neurju s poplavami 22. in 23. junija 2019 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

 • Minister Počivalšek v Občini Preddvor

  Minister Zdravko Počivalšek se je danes mudil v Občini Preddvor, kjer se je na pobudo poslanke Mateje Udovč sestal z županom Rok Roblek, ki mu je predstavil izzive, s katerimi se občina srečuje, predvsem pa priložnosti za rast le-te.

 • Slovenija krepi gospodarsko sodelovanje z italijansko deželo Furlanijo – Julijsko krajino

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se na povabilo Slovenskega deželnega gospodarskega združenja danes mudi na delovnem obisku v Trstu. Minister želi okrepiti nadaljnje gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in deželo Furlanijo - Julijsko krajino ter sodelovanje z zamejskimi gospodarstveniki. Počivalšek se je srečal tudi z odbornikom za gospodarske dejavnosti in turizem oz. deželnim ministrom Furlanije - Julijske krajine Sergiom Emidio Binijem.

 • Učinki trgovinskih sporazumov med EU in Avstralijo ter Novo Zelandijo

  EU je julija 2018 začela pogajanja za sklenitev sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Slovenija, kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, ta pogajanja podpira, saj lahko kljub skromnemu obsegu trenutne trgovine z Avstralijo in Novo Zelandijo prinesejo nove poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Podpiramo dogovor, ki bo obsežen, uravnotežen in skladen s pravili WTO ter bo upošteval tudi občutljivosti kmetijskega sektorja.

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45, z dne 12. julija 2019, objavil javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«. Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa in zapolnjevanju manjkajočih členov ter tesnejšemu povezovanju gozdno-lesne verige.

 • Vlada RS potrdila Nacionalno kontaktno točko Slovenije za OECD

  Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic OECD za večnacionalne družbe (v nadaljevanju OECD NKT Slovenija). S tem je Republika Slovenija upoštevala priporočila OECD po prilagoditvi institucionalne strukture OECD NKT Slovenija, ki bi poleg deležnikov s strani ministrstev vključevala tudi predstavnike sindikatov, gospodarstva, nevladnih organizacij in univerz. Z institucionalno spremembo OECD NKT Slovenija pa je bil sprejet tudi Pravilnik o obravnavi posebnih primerov. S to spremembo je omogočeno, da se lahko zainteresirana javnost obrne na OECD NKT Slovenije v primeru domnevnega kršenja načel družbene odgovornosti s strani multinacionalnih podjetij.