Skoči do osrednje vsebine

Neformalna videokonferenca na temo: Nova potrošniška agenda za potrošnike

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Državni sekretar Simon Zajc je sodeloval v neformalni videokonferenci, ki ga je na področju varstva potrošnikov organiziralo hrvaško predsedstvo. Tema ministrskega srečanja je bila Nova Evropska agenda za potrošnike, v okviru katere je Evropska komisija napovedala, da bo objavila novo strategijo potrošniške politike do leta 2024.

Neformalna videokonferenca na temo: Nova potrošniška agenda za potrošnike

S strateško vizijo za potrošniško politiko EU do leta 2024 se želi nadomestiti trenutno veljavno agendo za obdobje 2014-2020 ter čim bolj povečati udeležbo potrošnikov na trgu in njihovo zaupanje vanj. Evropska komisija je napovedala, da je  javna objava agende predvidena za konec junija 2020, na Svetu za konkurenčnost pa naj bi bila obravnavana novembra 2020. Gre za določitev prioritet politike varstva potrošnikov, ki omogoča visoko stopnjo usklajenosti na notranjem trgu. Videokonferenca je priložnost za usklajevanje Evropske komisije ter držav članic za doseganje skupnih ciljev.

»Prepričan sem, da bi morala biti trajnostna potrošnja in digitalna tranzicija v središču načrta za oživitev gospodarstva. To je ključ do popolnoma funkcionalnega enotnega trga, ki se bo sposoben hitro prilagajati in odzivati. Pandemija je še dodatno pokazala, da sta digitalizacija in ustrezna prilagoditev potrošniške politike nujni kot odgovor na trenutno situacijo«, je povedal državni sekretar Simon Zajc. Dodal je še, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zelo dejavno pri spodbujanju trajnostne proizvodnje in potrošnje.

Nova agenda naj bi prilagodila varstvo potrošnikov današnji dobi: prilagoditev zakonodaje in njenega izvrševanja digitalizaciji predvsem na področju čezmejnih in spletnih transakcij. Posebna pozornost je namenjena zelenemu prehodu, v smeri večje informiranosti potrošnikov o trajnostnih proizvodih ter ekološke in digitalne osveščenosti, s poudarkom na mednarodnem sodelovanju.