Skoči do osrednje vsebine

Sprememba presečnega datuma za ponudnika na področju turizma, pri katerem se bon lahko vnovči še ni stopil v veljavo

V predlogu besedila Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4), ki ga je vlada potrdila 28.6.2020 je navedeno, da ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v UL RS. Pri povzemanju predloga zakona je prišlo v javnosti do napačnega tolmačenja besedila. Ne drži, da zakon predvideva, da za spremembe, ki se nanašajo na turistične bone veljajo od 1.7.2020. To velja le za uporabo členov od 2. do vključno 12., to pa so členi, ki se nanašajo na vsebino ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Predlog besedila zakona PKP4, katerega del je tudi popravek presečnega datuma, bo obravnaval DZ RS naslednji teden in bo predvidoma sprejet do 15. 7 .2020.

Iz navedenega izhaja, da do veljave novega zakona PKP4 velja, da je ponudnik na področju turizma, pri katerem se bon vnovči, za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je bil na dan 13.3. 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po navedenih šifrah v zakonu.