Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU o smernicah Evropske komisije za turizem in prihodnjem okrevanju turističnega sektorja

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministri EU pristojni za turizem, med njimi tudi slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so danes razpravljali o svežnju smernic in priporočil Evropske komisije za postopno odpravljanje posebnih omejitvenih ukrepov z namenom ponovnega zagona turističnega sektorja ter o prihodnjem okrevanju turističnega gospodarstva.

Minister Počivalšek na videokonferenčnem zasedanju ministrov EU za turizem. | Avtor MGRT

Ministri so si bili enotni, da predstavlja sveženj ustrezno podlago za pripravo smernic, protokolov in konkretnejših ukrepov, ki bodo omogočili postopno odpiranje sektorja turizma. Strinjali so se, da sta ključni načeli pri odpravljanju omejitvenih ukrepov na mejah načelo nediskriminacije in sorazmernosti. Prav tako so pozdravili namero Evropske komisije, da vzpostavi posebno spletno stran za objavljanje sproti ažuriranih informacij o stanju in ukrepih v državah članicah. Ministri so se zavzeli za to, da se sektorju turizma nameni znatna pozornost v načrtu EU za okrevanje, ki ga bo Komisija predvidoma objavila 27. maja, prav tako pa znatna podpora v prihodnjem večletnem finančnem okviru oz. evropskem proračunu.

Evropska komisija je že sprejela več ukrepov za ublažitev posledic pandemije za EU gospodarstvo, ki so namenjeni tudi podjetjem in ostalim akterjem v sektorju turizma (likvidnostni ukrepi, prožnejša pravila državne pomoči, pobuda SURE itd.). Tudi države so med številnimi do sedaj sprejetimi svežnji ukrepov pripravile ciljno usmerjene ukrepe za sektor turizma. Vendar pa so pri tem potrebni nadaljnji in bolj koordinirani napori v okviru EU načrta za okrevanje.

Slovenija pozdravlja sveženj Evropske komisije, ki predstavlja dobro podlago za nadaljnje delo in prizadevanja držav članic za postopno odpiranje sektorja turizma, pri čemer sta koordinacija in sodelovanje med posameznimi državami ključna. Minister Zdravko Počivalšek je ob tem izpostavil dobro epidemiološko stanje v Sloveniji in napovedal, da je Slovenija pripravljena na postopno odpiranje meja tako s sosednjimi kot drugimi državami z namenom turizma.

Minister Počivalšek je glede prihodnjega okrevanja turističnega sektorja poudaril, da mora prihodnji evropski proračun in vsebovati pomembno pomoč prav za turistični sektor. »EU načrt za okrevanje mora vsebovati kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Na kratki rok so pomembni predvsem likvidnostni ukrepi za preživetje obdobja krize, pri čemer smo bolj kot kreditom naklonjeni nepovratnim likvidnostnim sredstvom za podjetja in druge akterje v tem sektorju. Srednjeročni in dolgoročni ukrepi pa se morajo osredotočiti na podporo pri prestrukturiranju in transformaciji tega sektorja,« je dejal minister in dodal: »S tem bomo sektor prilagodili na nove razmere. Vzpostaviti moramo nove vrednostne verige, promovirati turistične destinacije s posebnim poudarkom na varnem in zelenem turizmu, ter spodbujati digitalne spretnosti. Pri vsem skupaj pa bo ključnega pomena dobro delovanje enotnega trga ter štirih svoboščin.« Ob tem je minister tudi napovedal, da bo trajnostni turizem tudi ena od pomembnih tem predsedovanja tria Nemčije, Portugalske in Slovenije Svetu EU.

Ministri so danes ocenili učinkovitost že sprejetih ukrepov na ravni EU ter izmenjali mnenja o nadaljnjem potrebnem ukrepanju še posebej v luči čimprejšnjega okrevanja evropskega turističnega sektorja. Poleg tega pa so izmenjali mnenja tudi o smernicah Evropske komisije, s katerimi je postavila minimalne standarde za usklajeno, koordinirano in varno izvajanje turistične dejavnosti.  

Komisar Breton, pristojen za notranji trg je na zasedanju izpostavil nediskriminacijo in sorazmernost kot vodilni načeli pri odpiranju meja. Prav tako je poudaril potrebo po upoštevanju epidemiološke situacije v državah članicah pri postopnem odpravljanju omejitvenih ukrepov ter koordiniran pristop med državami članicami pri pripravi protokolov in smernic ter ukrepov.

Komisarka Valean, pristojna za transport pa izpostavila ključno vlogo sektorja transporta za gospodarstvo EU ter znatno prizadetost zaradi epidemije. Poudarila je potrebo po postopnem odpravljanju omejitvenih ukrepov, pri čemer je treba upoštevati epidemiološko situacijo v posameznih državah. Ukrepi morajo biti sorazmerni in temeljiti na tveganju. Sistem vavčerjev mora ščititi podjetja in druge akterje pred plačilno nesposobnostjo, potnikom pa je treba zagotoviti zadostno fleksibilnost ter spoštovati pravo EU.

Turizem je eden ključnih in obenem najbolj prizadetih gospodarski sektorjev EU zaradi pandemije COVID-19.  Sektor beleži 11 milijonov delovnih mest, med podjetji pa prevladujejo mala podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. Evropa predstavlja kar 50% svetovnega turističnega trga. Po napovedih, bo pandemija Covid-19 vodila v 20 do 30% zmanjšanje mednarodnega prometa v letošnjem letu (2020). Po napovedih OECD, bi se mednarodni promet zmanjšal med 45 in 70%, če bi z ukrepi čakali do septembra 2020. Turistični industriji se napoveduje do 400 milijard EUR izgub, zato je EK na začetku pandemije sprejela koordiniran ekonomski odziv za blažitev gospodarskih posledic, ki vključuje likvidnostne ukrepe za MSP tudi v sektorju turizma.

V Sloveniji je v lanskem letu turizem predstavljal skoraj 10 odstotkov BDP in 33 odstotkov vsega izvoza storitev. Poleg tega zagotavlja delovna mesta skoraj 7 odstotkov prebivalstva. V 2019 je skupni delež nočitev tujih gostov v Sloveniji znašal 72 odstotkov.