Skoči do osrednje vsebine

Objavljen natečaj za podelitev nacionalne nagrade za naj leseno gradnjo 2020

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni natečaj za podelitev nacionalne nagrade za naj leseno gradnjo 2020. Za nagrado za odlično realizacijo lesene gradnje za objekte, zgrajene v preteklih petih letih v kategorijah stanovanjske stavbe, javne stavbe, poslovno-industrijski objekti ter inženirski objekti in tehnične rešitve se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe, ki so bile kakorkoli vključene v prijavljeni projekt. Rok za prijavo projekta lesene gradnje je do vključno 10. julija 2020.

Cilj in namen javnega natečaja je krepitev zavedanja o lesu in njegovi kulturni razsežnosti ter spodbujanje uporabe lesa tako pri gradnji objektov, kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjanje pozornosti širše javnosti na kakovostno arhitekturo. SPIRIT Slovenija želi z natečajem spodbuditi trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa ter na ta način posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

Nacionalna nagrada bo letos podeljena tretjič, in sicer za objekte zgrajene od leta 2015 do dneva objave javnega natečaja, v naslednjih kategorijah:

  • stanovanjske stavbe,
  • javne stavbe,
  • poslovno-industrijski objekti ter
  • inženirski objekti in tehnične rešitve.

Kategorije so informativne, saj se priznanje podeljuje v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del. V vsaki od navedenih kategorij je lahko podeljena tudi več kot ena nagrada.

Strokovna komisija bo projekte lesene gradnje ocenjevala po naslednjih merilih: arhitekturna zasnova, konstrukcijska zaščita in kakovost izvedbe, umestitev v prostor, funkcionalnost in uporabnost, inovativnost, energijsko učinkovitost in fleksibilnost/sposobnost prilagoditve na tržne spremembe.

Nagrade za naj leseno gradnjo 2020 bodo podeljene na zaključni prireditvi v okviru dogodka »Dan slovenskega lesa«, ki bo predvidoma 11. novembra 2020 v Ljubljani.

Celoten javni natečaj je dostopen na tej povezavi