Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za turizem se je seznanil s predlogi dodatnih ukrepov za pomoč slovenskemu turizmu

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Strokovni svet za turizem se je na današnji seji seznanil z novimi ukrepi za pomoč turistični panogi, ki jih je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot je na seji poudaril minister Zdravko Počivalšek, je turizem panoga, ki je »s pandemijo dobesedno ugasnila, in bo za vnovičen zagon potrebovala veliko časa«.

»To je tudi glavni razlog, zaradi katerega se je vlada turizmu odločila pomagati s posebnimi ukrepi, med katerimi je seveda daleč najbolj odmeven turistični bon. Da turistično panogo zelo dobro slišimo, dokazujemo s stalnim upoštevanjem predlogov njenih predstavnikov in tudi korekcijami že sprejetih ukrepov. Tako bodo turistični boni že kmalu unovčljivi za vse turistične subjekte, ki so ali bodo v letu 2020 vpisani v register nastanitvenih obratov in izpolnjujejo tudi druge, z zakonom predpisane pogoje. Razmišljamo pa tudi o tem, kako se učinkoviteje odzvati na specifične težave v industriji dogodkov in med samozaposlenimi, ki tudi v turizmu predstavljajo znaten delež vseh zaposlenih.«

Državni sekretar Simon Zajc je na seji predstavil nov ukrep za likvidnostno pomoč malim in srednje velikim podjetjem v turizmu in gostinstvo. Gre za ukrep v skupni vrednosti najmanj 13 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, s katerimi želi ministrstvo podjetjem priskočiti na pomoč pri kritju stroškov t. i. hladnega zagona, ki so nastali med 1. 3. in 30. 6. letos. Podjetja bodo lahko po tem ukrepu prejela po največ 10.000 evrov  pomoči. Sredstva pa bo ministrstvo razdelilo na osnovi javnega poziva, ki bo po zagotovilu državnega sekretarja objavljen kmalu.

Predstavil pa je tudi nekatere druge ukrepe iz četrtega paketa protikoronskih ukrepov. Ti so usmerjeni v povračilo delodajalčevih stroškov nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Gre za ukrep, ki ga bo možno uveljavljati najpozneje do 30. septembra, do istega datuma pa bo možno uveljaviti tudi nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene.

Člani strokovnega sveta za turizem so ministra seznanili z razmerami v nekaterih specifičnih branžah v turizmu, ki se srečujejo z velikim težavami. Med njimi izstopata dejavnosti prevoznikov in industrija srečanj. Minister je s položajem zaposlenih v teh delih turizma dobro seznanjen in je zagotovil, da bo v reševanje njihovega položaja vložil dodatne napore.