Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem "COVID-19: Nazaj na delovna mesta - Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev"

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem »COVID-19: Nazaj na delovna mesta – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev«.

 • Omogočanje obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede na potek epidemije v Republiki Sloveniji, kjer se opaža zmanjšanje števila novih obolenj za virusom COVID-19, zaprosilo strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje o možnostih sproščanja prepovedi obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva. Glede na prejeti sklep imenovane skupine smo glede možnosti obiskov vsem izvajalcem institucionalnega varstva posredovali usmeritve.

 • Enkratni solidarnostni dodatek je prejelo več kot 300 tisoč upokojencev

  Danes je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj, izplačal enkratni solidarnostni dodatek.

 • Predlagani ukrepi v noveli zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v že v okviru prvega zakona pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente.
  S predlagano novelo, ki še ni sprejeta v Državnem zboru, odpravljamo nekaj nejasnosti, ki so se že pokazale v praksi pri izvajanju prvega zakona. Predvsem pa dodajamo nov širok nabor ukrepov za zajezitev posledic pandemije COVID-19.

 • Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

  Delodajalci že lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je država sprejela kot pomoč pri ohranjanju delovnih mest. Zbrali smo pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene.

 • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente.

 • Ministrstvo tudi v času krize spodbuja zaposlovanje – odslej mesečno izplačevanje subvencij

  Zavod RS za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil spremembe treh že obstoječih programov aktivne politike zaposlovanja (njihovo izvajanje je predvideno do leta 2023). Glavna sprememba javnih povabil je sprememba načina izplačevanja subvencij, saj se uvajajo izplačila mesečnih subvencij za zaposlovanje.

 • Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

  Zavod za zaposlovanje bo danes, 1. 4. 2020 objavil nova javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

 • Covid-19: ne pozabimo na vidik spola

  Trenutna situacija od vseh nas zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Tudi v času izrednih razmer ne smemo pozabiti, da imamo ženske in moški različne potrebe, da smo velikokrat povečini dejavni v različnih dejavnostih ter da imamo različne skrbstvene obveznosti. Na nujnost upoštevanja vidika spola pri soočanju s Covid-19 opozarjajo tudi številne mednarodne organizacije, kot sta npr. Organizacija združenih narodov in Svet Evrope.

 • V skrbi za najranljivejše sprejeti dodatni dogovori

  Minister Janez Cigler Kralj se je v nedeljo, 22. marca 2020, sestal z ministrom za zdravje, s ciljem zagotoviti čim boljšo organizacijo dela v domovih za starejše in v drugih zavodih in vseh, ki izvajajo varstvo na domu ali druge oblike varstva. Ob tem je izrazil zahvalo vsem, ''ki oskrbujete najranljivejše skupine ljudi v domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, v centrih za usposabljanje in delovno varstvo. Vsi vi opravljate veliko strokovno in v treh razmerah požrtvovalno delo'' je izrazil svojo zahvalo minister.

 • Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi

  Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov . Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 • Posodobljena informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (20. 3. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Delimo si bremena, pravi minister

  V okviru Sveta za dostojno delo se je minister Cigler Kralj včeraj sestal s predstavniki delavcev. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi stališč glede izzivov na trgu dela in v gospodarstvu, s posebnim poudarkom na pomembnosti vodenja socialnega dialoga.

 • Navodila za zaščito uporabnikov in zaposlenih na področju socialnega varstva

  Temelj pri izvajanju vseh programov je varnost in zdravje uporabnikov, zaposlenih, prostovoljcev in laikov. Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebno dosledno spoštovati navodila in smernice, ki jih objavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne institucije.

  Področje socialnega varstva je še posebej občutljivo zaradi raznolikosti uporabnikov oziroma programov. V socialnovarstvene storitve in programe se namreč vključujejo najbolj ranljive skupine prebivalstva (stanovalci v domovih za starejše oziroma centrih za usposabljanje, delo in varstvo, stranke v centrih za socialno delo, varovanci v varstveno delovnih centrih, uporabnice v materinskih domovih, otroci v kriznih centrih, uporabniki osebne asistence, brezdomci, uporabniki pomoči na domu, osebe s težavami na področju duševnega zdravja itd).

 • Poleg delodajalcev in zaposlenih moramo zaščiti tudi samozaposlene, pravi minister

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je Vlada potrdila na seji že pretekli teden. Poleg že predvidenih ukrepov za pomoč delodajalcem in za ohranitev delovnih mest smo dodatno predlagali odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in preimenovanje zakona v Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov. Kot je poudaril minister Janez Cigler Kralj, ''moramo poleg delodajalcev in zaposlenih zaščiti tudi samozaposlene in njihove družine, ki se v teh dneh spopadajo s težkim izzivi in nenazadnje tudi s svojo ekstistenco.''

 • Navodila za organizacijo dela, obravnavo bolnika in dnevno poročanje

  Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko pripravilo novo definicijo za prijavo in spremljanje novega koronavirusa. V skladu s tem se je spremenila tudi pot obravnave bolnikov s sumom na okužbo s novim koronavirusom tako na primarni kot sekundarni ravni. Ministrstvi za zdravje in delo sta poleg tega pripravili tudi navodila za nujno in skrbno spremljanje stanja v povezavi s zajezitvijo epidemije COVID-19, in sicer za javne zdravstvene zavode, domove za starejše in za socialno varstvene zavode.

 • Dopolnjena verzija dokumenta Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

  Objavljamo dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, sproti dopolnjujemo. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Minister Cigler Kralj: delo v danih razmerah bo nemoteno potekalo naprej

  Minister Cigler Kralj je v današnji izjavi za medije predstavil svojo najožjo ekipo, podal nekaj ključnih informacij o aktualnem stanju ter predstavil ukrepe v pripravi za lažje obvladovanje koronavirusa. Posebej je poudaril, da bodo pokojnine in drugi transferji izplačani nemoteno.

 • Minister Janez Cigler Kralj spremlja razmere na terenu

  Minister Janez Cigler Kralj se je včeraj takoj po prevzemu poslov seznanil z razmerami na terenu. Poklical je tudi direktorice domov za starejše Metlika in Kamnik ter Varstveno-delovnega centra Novo mesto. Zahvalil se je negovalnemu in oskrbovalnemu osebju v domovih, ki opravljajo neprecenljivo delo.
  Minister je obveščen, da so razmere stabilne in pod nadzorom. V teh dneh je skrb za najbolj ranljive skupine izjemnega pomena. Tudi pred sestankom vladnega kriznega štaba je minister izpostavil razmere v domovih za starejše, ki so po njegovem mnenju težke, a ne nerešljive: "Če bomo vsi resno vzeli ukrepe, ki jih bo krizni štab pripravil in predpisal, če bomo ravnali samoomejevalno, lahko po mojem mnenju najhuje še preprečimo."
  O vseh sprejetih ukrepih vas bomo sproti obveščali tudi na ministrski FB strani in vladnem portalu www.gov.si.