Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer o izzivih, ki jih prinašajo demografske spremembe

  14. in 15. julija sta Mednarodni denarni sklad in Hrvaška narodna banka v Dubrovniku organizirala strokovno konferenco z naslovom »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi«. Konference, ki je bila namenjena strokovni razpravi in izmenjavi mnenj v zvezi s stanjem na trgu dela, demografskimi izzivi in prihodnostjo dela, se je udeležila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer.

 • Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi predhodno sprejetih izhodišč za spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so bila obravnavana tudi na Ekonomsko-socialnem svetu, pristopilo k pripravi in usklajevanju sprememb zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in urejanja trga dela.

 • Predvidene novosti s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga z današnjim dnem dajemo v javno razpravo.

 • Državni zbor sprejel dva zakona s področja dela MDDSZ

  Državni zbor je danes potrdil dva zakona s področja dela MDDSZ, in sicer spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

 • Predlog sprememb Zakona o osebni asistenci umaknjen iz javne razprave

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se, glede na odzive v času javne razprave odločili, da predlog sprememb Zakona o osebni asistenci umaknemo iz javne razprave.

 • Družinski član lahko osebni asistent

  Na Ministrstvu za delo, družino, socilane zadeve in enake možnosti smo, v okviru javne razprave predloga sprememb Zakona o osebni asistenci, predvidene spremembe predstavili izvajalcem osebne asistence. Glede na razpravo smo se na ministrstvu odločili, da bomo njihovo ključno pripombo, da je družinski član lahko osebni asistent, upoštevali.

 • Državni sekretar Tilen Božič za povezovanje ekonomskih in socialnih politik

  Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilen Božič se je 8. 7. 2019 udeležil izrednega Sveta EPSCO, kjer so države članice odobrile zaposlovalne in socialne vidike posebnih priporočil v okviru evropskega semestra. S tem so potrdili nadaljnja reformna prizadevanja za kakovostne in vzdržne zaposlovalne in socialne sisteme.

 • Odziv MDDSZ glede ocene ustavnosti Zakona o duševnem zdravju

  Presoja ustavnega sodišča RS, da je Zakon o duševnem zdravju, ki sodi pod okrilje Ministrstva za zdravje, v neskladju z ustavo RS, bo pomembno vplivala na stanje varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih. Slednji se v zadnjih letih soočajo s številnimi problemi, ki so kompleksni in zahtevajo skupne rešitve različnih deležnikov tako na lokalni kot tudi državni ravni.

 • MDDSZ bo zagotovilo sredstva za rekonstrukcijo varovanega oddelka C v Domu Lukavci

  Ocenjena vrednost investicije znaša 858.240,66 EUR z DDV. Ministrstvo bo v letu 2019 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 800.000,00 EUR, sredstva v višini 58.240,66 EUR pa bo zagotovil Dom Lukavci. Predviden zaključek investicije je v letu 2019.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici mag Kseniji Klampfer se namreč zaostanki pri odločanju o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj pro prihodu na ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Tako smo v zadnjih mesecih uspeli zaostanke prepoloviti. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, 1. julija letos jih je še 1.891. Cilj ministrstva je do konca leta odpraviti vse zaostanke.

 • Hitrejša aktivacija prejemnikov denarne socialne pomoči

  Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku.

 • Za še večjo uravnoteženost žensk in moških v lokalnih skupnostih

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da z dnem 15. 2. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

 • Za Kompetenčne centre za razvoj kadrov 7 milijonov evrov

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 7 milijonov evrov. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 3,7 milijona evrov, na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 3,3 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov oziroma 5,6 milijona evrov.