Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za zaposlovanje in socialno politiko se zavzemajo za bolj vključujoče trge dela za vse generacije

Danes, 9. 7 .2021, se je na Brdu pri Kranju zaključilo dvodnevno neformalno srečanje ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko. Osrednja tema je bila odporni in vključujoči trg dela. Razprave je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Na prvem zasedanju je bila razprava osredotočena predvsem na politike, ki prispevajo k večji odpornosti trgov dela. Staranje prebivalstva, digitalizacija in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo skupaj s posledicami krize zaradi covida-19 močno vplivajo na trge dela, sisteme socialne zaščite in vsakdanje življenje vseh generacij po vsej Evropi.

Minister Janez Cigler Kralj je ob tem povedal: »Predsedstvo verjame, da je ta izziv mogoče obvladovati z ustvarjanjem odpornih in vključujočih trgov dela, kar koristi posameznikom v vseh življenjskih obdobjih, podjetjem in družbi v celoti. Potrebujemo javne politike, ki človeka postavljajo v ospredje. Potrebujemo ukrepe, ki podpirajo ljudi pri prehodih v celotnem poklicnem življenju, ki spodbujajo ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in omogočajo vključevanje vseh na trg dela. Le tako bodo naše družbe bolj trajnostne!«

V razpravi je sodelovala tudi podpredsednica Evropske komisije ter komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica, ki je povedala, da je upoštevanje demografskih trendov kot je staranje prebivalstva ključno za odgovorno in odzivno oblikovanje politik v demokratičnih družbah. »Ne bomo mogli doseči svojih ciljev kot sta zeleni in digitalni prehod, čeprav jih je treba doseči, če ne bomo upoštevali tretjega ključnega prehoda: demografskega.«

V petek so ministri razpravljali o politikah za zagotavljanje bolj vključujočih trgov dela. Bolj vključujoči trgi dela za vse generacije, ki ljudi podpirajo v prehodnih obdobjih, s katerimi se srečujejo v svojem delovnem življenju, namreč prinašajo večjo družbeno blaginjo ter spodbujajo produktivnost in konkurenčnost. Strinjali so se, da je potrebna vrsta ukrepov za izboljšanje upravljanja raznolikosti na delovnih mestih, preprečevanje diskriminacijskega ravnanja in krepitev medgeneracijskega sodelovanja.

Evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je izpostavil, da je akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic naš odgovor na odpornost. »Krepitev odpornosti naših trgov dela zahteva: naložbe v ljudi, ustrezna podporne storitve na trgu dela in prilagojen socialni pravilnik, ki zagotavlja kakovostna delovna mesta, tudi v novem svetu dela. Močan socialni dialog je ključnega pomena za uspeh vseh treh komponent.«

V razpravah so sodelovali tudi predstavniki drugih institucij EU, evropskih socialnih partnerjev in evropskih zvez nevladnih organizacij. Zavzeli so se za skupni dialog in podarili, da je zagotavljanje kakovostnih delovnih mest skupna odgovornost odločevalcev, delodajalcev in delavcev.