Skoči do osrednje vsebine

Ministri za zaposlovanje in socialne zadeve o odpornem in vključujočem trgu dela

Na Brdu pri Kranju bo 8. in 9. julija 2021 neformalno srečanje ministric in ministrov EU, pristojnih za zaposlovanje in socialno politiko. Osrednja tema bo odporni in vključujoči trg dela. Ob tem bo potekalo tudi skupno srečanje ministric in ministrov držav članic EU in Zahodnega Balkana, ki so pristojni za zaposlovanje. Kot predsedujoči Svetu EU za zaposlovanje in socialno politiko bo razprave vodil minister Janez Cigler Kralj.

Na dvodnevnem srečanju bodo ministri razpravljali, kako ustvariti bolj odporne in vključujoče trge dela za vse generacije. Minister Cigler Kralj je napovedal: »Pričakujem plodno razpravo o konkretnih korakih. Ustvariti moramo družbeni sistem, v katerem bomo nadgrajevali naša znanja in pridobivali nove spretnosti skozi celotno poklicno življenje. Le tako se bomo zmožni prilagajati hitrim spremembam na trgu dela.« Dodal je še, da bo poudaril pomen vseživljenjskega učenja in usposabljanja za nove poklice prihodnosti.

Ministri se bodo pogovarjali o zagotavljanju kakovostnih delovnih mest, vlaganju v znanja in spretnosti ljudi, prožnih oblikah dela ter drugih izzivih današnjega časa. Posebno pozornost bodo namenili demografskim izzivom in pomenu zagotavljanja zaposlitvenih priložnosti ter kakovostnih delovnih mest za vse generacije. V razpravi bodo sodelovali tudi predstavniki drugih institucij EU, evropskih socialnih partnerjev in evropskih zvez nevladnih organizacij.

Srečanje z ministri Zahodnega Balkana in pogovori o mladih na trgu dela

Ob neformalnem srečanju bo v četrtek popoldne tudi skupno srečanje ministric in ministrov EU z ministricami in ministri za zaposlovanje iz Zahodnega Balkana. Tema srečanja bo spodbujanje priložnosti za mlade pri vstopu na trg dela v domačem okolju.

Obisk visokih gostov

Poleg ministrov oziroma državnih sekretarjev držav članic bosta na Brdu pri Kranju tudi podpredsednica Evropske komisije ter komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica in evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit.

Informacije za medije: 

Pred zasedanjem bodo ministri podali svoje uvodne (doorstep) izjave.

Po zasedanjih bo objavljeno sporočilo za javnost.

Več informacij glede obiska:

Urška Pregl

uradna govorka MDDSZ

urska.pregl@gov.si

mobi: 030 462 041.