Skoči do osrednje vsebine

Socialnovarstveni zavodi lahko do srede oddajo e-vlogo za glasovanje na domu in za OMNIA glasovanje

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes zjutraj socialnovarstvene zavode obvestilo o možnostih, ki jih še imajo stanovalke in stanovalci za glasovanja na domu in za OMNIA glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Ob tem je ministrstvo je zavodom in stanovalcem poslalo opravičilo za pozno obveščanje in zahvalo vsem, ki so vse potrebno uredili kljub poznemu obvestilo ministrstva.

Ministrstvo je obvestilo socialnovarstvene zavode, ki izvajajo institucionalno varstvo, da imajo stanovalci, ki imajo stalno bivališče prijavljeno na naslovu zavoda, možnost glasovanja na domu. Stanovalci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, v zavodu imajo prijavljeno le začasno prebivališče, pa bodo imeli možnost glasovanja pred volilnim odborom na svojem domu. Zavodi s strani ministrstva danes zjutraj prejeli vsa navodila in usmeritve.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja, torej najpozneje do srede, 7. 7. 2021 do 24. ure. Okrajna volilna komisija mora do omenjenega roka obvestilo (vlogo) prejeti in velja rok prispetja. Obvestilo lahko pošljejo preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.  Vse podatke okrajnih volilnih komisij najdete na spletni strani državne volilne komisije.

Tisti, ki imajo v zavodu prijavljeno začasno bivališče pa se lahko poslužijo glasovanja na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča – »OMNIA«

Okrajne volilne komisije določijo volišče OMNIA, na katerem glasujejo volivci, ki so iz drugega kraja (npr. volivec iz Maribora želi glasovati v Ljubljani). Volivec, ki bo na dan glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča in želi glasovati na volišču zunaj svojega okraja stalnega prebivanja, mora svojo namero sporočiti na okrajno volilno komisijo na območju katere ima stalno prebivališče.

Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Volivci morajo obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja, torej najpozneje do srede, 7. 7. 2021 do 24. ure. Okrajna volilna komisija mora do omenjenega roka obvestilo (vlogo) prejeti. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. 

Povezava za glasovanje na domu.