Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov za podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Razpisane vsebine bodo financirane od septembra 2021 do septembra 2022. Rok za oddajo ponudb je 9. 8. 2021 do 15.00 ure.

Cilj javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo društva, zavodi ali socialna podjetja z ustrezno dejavnostjo, je podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah oziroma reševanje problematike družin v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.

Program mora biti zastavljen v obliki delavnic, vključevati pa mora naslednje  vsebine:

  • podpora staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije / razveze staršev,
  • krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem,
  • reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok.

Program v obliki delavnic mora biti pripravljen za starše in druge osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke, vanj morajo biti vključeni najmanj štirje uporabniki. En program mora obsegati najmanj osem delavnic, pri čemer mora ena delavnica trajati najmanj tri pedagoške ure.

Dokumentacija javnega razpisa in informacije glede pogojev in vsebine javnega razpisa.

Rok za oddajo prijav je 9. 8. 2021.