Skoči do osrednje vsebine

Z nadgradnjo Evropske kartice ugodnosti do več dostopnosti blaga in storitev za invalide

Projekt Evropska kartica ugodnosti spodbuja socialno vključenost osebam, ki imajo status invalida, saj jim omogoča večjo dostopnost in dosegljivost tako proizvodov kot storitev. Na MDDSZ želimo imetnikom kartice omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti v Sloveniji in EU, zato projekt nadgrajujemo, za kar je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko že odobrila evropska sredstva.

Evropski socialni sklad bo za projekt »Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti prispeval 320 tisoč evrov, 400 tisoč evrov vreden projekt pa bo izvajal Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije.  

Projekt je nadgradnja pilotnega projekta EU kartica ugodnosti za invalide (2016 – 2017, partnerstvo MDDSZ, MJU in NSIOS), z osnovnim namenom imetnikom kartice omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti v Sloveniji in EU, še posebej dostopnost do prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. V okviru projekta bosta Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in projektni partner Urbanistični inštitut Republike Slovenije nadgradila in vzpostavila ustrezno dostopno spletno mesto in mobilno aplikacijo Evropske kartice ugodnosti za invalide v skladu s priporočili smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.1). S tem bosta spletna stran in istoimenska mobilna aplikacija postali še bolj prijazni invalidom.

Projektna partnerja bosta povečala tako število ponudnikov ugodnosti (tudi komercialnih) kot tudi imetnikov Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki je brezplačna in jo invalidi dobijo na upravnih enotah. Nezaposleni imetniki invalidske kartice ugodnosti so med drugim upravičeni tudi do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Evropska strategija o pravicah invalidov 2021 - 2030  predvideva vzpostavitev Evropske kartice ugodnosti v vseh državah EU. Evropska kartica ugodnosti je namreč eden od načinov uresničevanja Direktive (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve. V Sloveniji je bila kartica ugodnosti uvedena s pilotnim projektom h kateremu je pristopilo 8 držav članic EU. Slovenija zato v tem okviru velja za primer dobre prakse, še posebej zato, ker predstavlja s spremembo Zakona o cestnem prometu kartica tudi identifikacijski dokument za uveljavljanje pravice za oprostitev plačila prevozov.