Skoči do osrednje vsebine

Slovensko predsedstvo uspelo z Deklaracijo za boljšo prihodnost mladih na Zahodnem Balkanu

Na nedavnem srečanju ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU je pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, v sodelovanju z Evropsko komisijo, potekalo srečanje s predstavniki Zahodnega Balkana. Ti so sprejeli Deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela (v nadaljevanju: Deklaracija). Ministri in predstavniki Zahodnega Balkana so se zavezali, da bodo intenzivneje pristopali k pripravi in izvajanju shem jamstva za mlade. S tem se bo okrepila podpora mladim, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

Shema jamstva za mlade je širok program, ki vključuje raznovrstne ukrepe za vključevanje mladih v izobraževanje, trg dela in družbo na splošno. Zaradi izvajanja zavez iz Deklaracije se bo odprla nadaljnja pot regije k finančnim sredstvom EU.

Zaradi določenih odprtih vprašanj še na dan srečanja ni bilo znano ali bo prišlo do pristopa k Deklaraciji. Ob zavedanju pomembnosti in vpliva Deklaracije na mlade, se je minister Janez Cigler Kralj osebno angažiral in opravil nov krog pogajanj, ki so v zaključni fazi pogajanj pripeljala do sporazuma in dala odločilen pečat uspehu. Gre za pomemben dosežek slovenskega predsedovanja pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja, v sodelovanju z Evropsko komisijo.

S tem uspehom je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prispevalo k prioriteti slovenskega predsedstva za krepitev evropske prihodnosti Zahodnega Balkana, kjer je eno od osnovnih vodil naših prizadevanj ustvarjanje pozitivne prihodnosti za mlade.

Tudi v Sloveniji so mladi ena izmed ciljnih skupin na trgu dela, ki jim posvečamo posebno pozornost, kar se že več let kaže z izvajanjem Jamstva za mlade. Jamstvo za mlade je zaveza vseh držav članic EU, da mlajšim do 29 let zagotovijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje, vajeništvo ter pripravništvo oziroma delovno prakso in sicer v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko končajo formalno izobraževanje. V različne aktivnosti Izvedbenega načrta Jamstva za mlade v obdobju 2016-2020, ki so pomagale mladim pri prehodu iz izobraževanja na trg dela, je bilo vključenih več kot 82.600 mladih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za namen te pobude do sedaj namenilo preko 300 milijonov evrov.