Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

  Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

 • Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj

  Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP), ki je začel veljati dne 5. februarja 2021, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije covid-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021.

 • Tudi mladi v stiskah zaradi epidemije

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo stisk in posledic, ki jih je prinesla epidemija, zato se v ta namen trudimo reševati vsakega posameznika po zmožnostih in s sredstvi, ki jih imamo na voljo. Tudi študentje in mladi nasploh so v korona krizi zelo prizadeti. Dolgotrajno šolanje oziroma študij na daljavo, pomanjkanje socialnih stikov in druženja, zmanjšana možnost opravljanja študentskega dela,… vse to so velike stiske s katerimi se srečujejo mladi. O tem je tekla tudi današnja razprava s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki se ji je pridružil tudi minister Janez Cigler Kralj.

 • V času zaprtja javnega življenja na voljo storitve CSD, socialnovarstveni programi in programi v podporo družini

  Vlada RS z odlokom predvideva popolno zaprtje javnega življenja obdobju 1. 4. 2021 – 12. 4. 2021. Ker že dalj časa trajajoče obdobje epidemije prinaša številne negotovosti, strah in stiske pri mnogih družinah in posameznikih sporočamo, da bodo tudi v tem obdobju na voljo storitve Centrov za socialno delo. Še posebej izpostavljamo, da se bodo v tem času ob upoštevanju vseh ukrepov izvajale naloge kot so npr. intervencije zaradi nasilja v družini, aktivnosti v primeru ogroženosti otrok, prva socialna pomoč in psihosocialna pomoč v stiski, izvajanje skrbniških nalog v nujnih primerih in vse druge nujne naloge.

 • Obveščanje Inšpektorata o delu na domu prek portala SPOT

  Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, ponovno objavljamo ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu.

 • Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2

  Zaradi omejevanja epidemije ob povečanem širjenju okužb z virusom Sars-Cov-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Med pomembne ukrepe sodi tudi organiziranje dela na domu, kjer delovni proces to omogoča. Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

  S 1. 4. 2021 prične veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki med drugim prinaša tudi spremembe glede prepovedi zbiranja ljudi ter sklenitve zakonskih in partnerskih zvez. Odlok velja do vključno 11. 4. 2021.

 • Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

  Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajamo sledeča pojasnila.

 • Minister Janez Cigler Kralj dobil podporo večine poslancev

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je uspešno prestal interpelacijo. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa 44.

 • Minister Janez Cigler Kralj pozorno spremlja dogajanje na trgu dela

  Na ministrstvu pozorno spremljamo dogajanje v podjetju Safilo, ki je napovedalo zaprtje obrata v Ormožu, prav tako z zaskrbljenostjo spremljamo tudi dogajanje in napovedi po odpuščanju v družbi Adient iz Slovenj Gradca. Vsaka izguba zaposlitev je nezaželena. Ohranjanje zaposlenosti, delovnih mest in zagotavljanje socialne varnosti delavkam in delavcem je namreč naša ključna skrb in ena od pomembnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralj.

 • Izjava ministra Janeza Ciglerja Kralja ob začetku razprave o interpelaciji o delu in odgovornosti

  V Državnem zboru se je začela razprava o delu in odgovornosti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Minister Janez Cigler Kralj navedbe pobudnikov interpelacije zanika.

 • Neformalno virtualno srečanje Sveta EPSCO

  Ministri in ministrice Evropske unije so danes razpravljali o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in o stanju na področju enakosti, nediskriminacije in raznolikosti v EU.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb. V Obalno-kraški statistični regiji je sklepanje zakonskih in partnerskih zvez dovoljeno ob pogoju, da so prisotne največ 3 oziroma 4 osebe.

 • Krepimo sredstva za dobavo hrane najbolj ogroženim

  V luči blaženja posledic epidemije COVID-19 je ministrstvo v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva namenjena nakupu prehranskim izdelkov. V odziv na predvideno prihodnje poslabšanje socialnega položaja prebivalstva zaradi epidemije COVID-19, smo na ministrstvu pripravili spremembo Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, s katero se bo zagotovilo dodatna EU sredstev v višini 8.915.788 evrov.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister Janez Cigler Kralj v skladu z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb.

 • Vabilo k sodelovanju v raziskavi o potrebah podjetij na področju duševnega zdravja zaposlenih

  V okviru projektih aktivnostih projekta Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ), ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo do 19. marca 2021 potekala nacionalna raziskava, namen katere je ugotoviti obstoječe ukrepe, potrebe in ovire slovenskih podjetij različnih velikosti na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih. Vse zainteresirane pozivamo k izpolnitvi anonimne ankete.

 • Najava objave javnega razpisa za sofinanciranje nakupa osebnih vozil

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma 5. 3. 2021 objavilo Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva.

 • Minister Janez Cigler Kralj pozitiven na testu za covid-19

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je bil na današnjem testu za novi koronavirus pozitiven.

 • Rok zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake

  Za oddajo zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake, ki so 18 let dopolnili pred 19. oktobrom 2020, se izteka.

 • Poudarek na vlaganju v spretnosti, tudi prek evropskih skladov, na neformalnem zasedanju ministrov in ministric za delo in socialne zadeve

  Minister Janez Cigler Kralj je na današnjem neformalnem srečanju evropskih ministrov in ministric za delo in socialne zadeve (EPSCO) vodil eno izmed treh paralelnih dopoldanskih delavnic z naslovom »Spretnosti kot orodja za dinamično, vključujoče in trajnostno okrevanje in prihodnost«.