Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Trenutnim razmeram, ki so povezane z epidemijo, prilagajamo tudi programe aktivne politike zaposlovanja

  Z namenom blažitve posledic epidemije COVID-19 in izboljšanja socialnega položaja ljudi, bo Zavod RS za zaposlovanje danes, 15. 5. 2020 objavil spremembo Javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2020, ki je namenjeno spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

 • Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

  Na podlagi novega 10. odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) so do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP.

 • 18. maja izplačilo dodatka za prejemnike DSP oz. VD

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili številne ukrepe, s katerimi smo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi socialne ogrožene. V ponedeljek, 18. maja 2020, bo tako izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za prejemnike denarne socialne pomoči (DSP) oziroma prejemnike varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020.

 • Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo v 33. b členu določa, da lahko invalidska podjetja in zaposlitveni centri pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka iz 33. člena navedenega zakona za vsakega zaposlenega invalida, ki dela.

 • Pojasnilo v zvezi s podaljšanjem starševskega dopusta v času epidemije COVID-19

  V zadnjem obdobju smo prejeli več vprašanj glede morebitnega podaljšanja starševskega dopusta v času epidemije Covid-19. V zvezi s tem pojasnjujemo, da epidemija ne more biti razlog za podaljšanje starševskega dopusta.

 • COVID-19 in vračanje na delovno mesto

  Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva in s tem vračanje številnih zaposlenih na delovna mesta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je, da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v spremenjenem delovnem okolju zaradi pandemije COVID-19, objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku.

 • Izjava in čestitka ministra za delo ob 1. maju, Prazniku dela

  Drage državljanke, dragi državljani,
  Dovolite mi nekaj besed pred praznikom dela, prvim majem. Letos je to priložnost, da se ozremo na prehojeno pot ter si zastavimo cilje za naprej. V tem času krize nas je praznik pričakal v nekoliko spremenjenih razmerah, mnogi delate od doma, ste morda na čakanju, vsekakor pa nas v veliki meri spremlja negotovost. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da veste, da v krizi niste sami.

 • Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem "COVID-19: Nazaj na delovna mesta - Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev"

  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila neobvezujoče smernice za pomoč delodajalcem in delavcem »COVID-19: Nazaj na delovna mesta – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev«.

 • Omogočanje obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je glede na potek epidemije v Republiki Sloveniji, kjer se opaža zmanjšanje števila novih obolenj za virusom COVID-19, zaprosilo strokovno svetovalno skupino ministra za zdravje o možnostih sproščanja prepovedi obiskov v socialnovarstvenih zavodih in drugih izvajalcih institucionalnega varstva. Glede na prejeti sklep imenovane skupine smo glede možnosti obiskov vsem izvajalcem institucionalnega varstva posredovali usmeritve.

 • Enkratni solidarnostni dodatek je prejelo več kot 300 tisoč upokojencev

  Danes je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj, izplačal enkratni solidarnostni dodatek.

 • Predlagani ukrepi v noveli zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v že v okviru prvega zakona pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente.
  S predlagano novelo, ki še ni sprejeta v Državnem zboru, odpravljamo nekaj nejasnosti, ki so se že pokazale v praksi pri izvajanju prvega zakona. Predvsem pa dodajamo nov širok nabor ukrepov za zajezitev posledic pandemije COVID-19.

 • Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

  Delodajalci že lahko uveljavljajo ukrepe, ki jih je država sprejela kot pomoč pri ohranjanju delovnih mest. Zbrali smo pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene.

 • Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

 • Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente.

 • Ministrstvo tudi v času krize spodbuja zaposlovanje – odslej mesečno izplačevanje subvencij

  Zavod RS za zaposlovanje je 1. 4. 2020 objavil spremembe treh že obstoječih programov aktivne politike zaposlovanja (njihovo izvajanje je predvideno do leta 2023). Glavna sprememba javnih povabil je sprememba načina izplačevanja subvencij, saj se uvajajo izplačila mesečnih subvencij za zaposlovanje.

 • Objava novih javnih povabil v okviru programov spodbujanja zaposlovanja oseb

  Zavod za zaposlovanje bo danes, 1. 4. 2020 objavil nova javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

 • Covid-19: ne pozabimo na vidik spola

  Trenutna situacija od vseh nas zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Tudi v času izrednih razmer ne smemo pozabiti, da imamo ženske in moški različne potrebe, da smo velikokrat povečini dejavni v različnih dejavnostih ter da imamo različne skrbstvene obveznosti. Na nujnost upoštevanja vidika spola pri soočanju s Covid-19 opozarjajo tudi številne mednarodne organizacije, kot sta npr. Organizacija združenih narodov in Svet Evrope.

 • V skrbi za najranljivejše sprejeti dodatni dogovori

  Minister Janez Cigler Kralj se je v nedeljo, 22. marca 2020, sestal z ministrom za zdravje, s ciljem zagotoviti čim boljšo organizacijo dela v domovih za starejše in v drugih zavodih in vseh, ki izvajajo varstvo na domu ali druge oblike varstva. Ob tem je izrazil zahvalo vsem, ''ki oskrbujete najranljivejše skupine ljudi v domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, v centrih za usposabljanje in delovno varstvo. Vsi vi opravljate veliko strokovno in v treh razmerah požrtvovalno delo'' je izrazil svojo zahvalo minister.

 • Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi

  Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov . Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 • Posodobljena informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (20. 3. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.