Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Objavljamo nagrajence na področju socialnega varstva in rejništva za leto 2021

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) je podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021. Slavnostna podelitev je potekala na Brdu na današnji dan, 10. 12. 2021. Nagrado za življenjsko delo v letu 2021 je prejela mag. Darija Kuzmanič Korva.

 • Zaključki konference »Človekove pravice za vse starosti«

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Age Platform Europe in Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v okviru predsedovanja Svetu EU 18. novembra 2021 organiziralo konferenco »Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom«. Na konferenci, ki se jo je udeležilo preko 600 udeležencev iz več kot 60 držav, smo opozorili na različne oblike starizma, ki zadeva ljudi vseh starosti.

 • Minister Cigler Kralj: Delo žensk in moških enake vrednosti mora biti tudi enako plačano

  Včerajšnje zasedanje Sveta za zaposlovanje in socialno politiko v Bruslju, ki ga je vodil minister Janez Cigler Kralj, je bilo za slovensko predsedovanje izjemno uspešno. Poleg Direktive o ustreznih minimalnih plačah v EU je svet dosegel dogovor tudi o direktivi o preglednosti plačil.

 • V teku podpis pogodb s prejemniki sredstev iz pobude React-EU

  V tem tednu na ministrstvu poteka podpis pogodb s prejemniki sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva (razpis React-EU), v katerem je na voljo 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev. S temi sredstvi se bo zagotovilo bolj prijazno in varno bivalno okolje stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše ter podprlo proces deinstitucionalizacije.

 • Sklepanje zakonske zveze tudi na sobote, ki so praznične ali dela prosti dnevi

  Od 16. 12. 2021 bo mogoče sklepanje zakonske zveze tudi na sobote, ki so sicer praznične ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. To omogoča sprememba Pravilnika o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Sobota je sicer dan, ko se v Sloveniji sklene največ zakonskih zvez.

 • Svet dosegel dogovor o direktivi o minimalnih plačah v EU

  Svet za zaposlovanje in socialno politiko je na zasedanju dosegel dogovor o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah, katere cilj je zagotoviti pravične delovne razmere v Evropski uniji (EU). To je izjemen uspeh Slovenije, z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem na čelu, saj je bil dogovor med državami članicami ob začetku predsedovanja ocenjen kot malo verjeten.

 • Poslanica Sveta za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov

  Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije naslavlja na slovensko javnost Poslanico ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2021. Letošnje geslo Združenih narodov je: "Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19."

 • Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

  3. december so Združeni narodi razglasili za mednarodni dan invalidov in letošnje geslo združenih narodov je: "Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19."

 • Vpliv sodobnih tehnologij na varna in zdravju neškodljiva delovna okolja

  Ena od osrednjih prioritet Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je kakovostno delo za kakovostno življenje. S konferenco, ki je potekala 1. 12. 2021, naslovljeno »Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu«, smo se osredotočili na vpliv sodobnih tehnologij na varna in zdravju neškodljiva delovna okolja.

 • Za najbolj ogrožene ministrstvo zagotavlja prehrambene izdelke

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (program). V letošnjem letu je ministrstvo tretjič dobavilo prehrambene izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi in sicer v višini 1.243 ton. V polnem teku pa je tudi dobava iz dodatnih sredstev v okviru odziva Evropske unije na pandemijo covid-19.

 • Prednostna naloga slovenskega predsedstva: obravnavanje in preprečevanje spletnega nasilja

  Danes, 25. novembra 2021, ko tudi obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, je potekal spletni seminar Ustvarjanje varnih spletnih okolij za ženske in dekleta - Odklikni spletno nasilje!. Namen dogodka je bil spodbuditi politično razpravo, predvsem pa tudi zavedanje vsakega posameznika o naraščajočem spletnem nasilju nad ženskami in dekleti.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  Vsako leto 25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in s tem začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki so tudi letos zaznamovani s pandemijo. V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU) je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v ospredje svojih dejavnosti na področju enakih možnosti žensk in moških postavilo boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki je ključni element spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

 • Program javnih del za 2022

  Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma danes, 23. 11. 2021, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja.

 • Dodatna sredstva za socialnovarstvene programe

  V Uradnem listu je bil 19. 11. 2021 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2022, s katerim socialnovarstvenim programom namenjamo dodatna sredstva v višini 4.8 milijonov. Večji del dodatnih sredstev bo namenjen povišanju sofinanciranja za stroške dela oziroma dvigu plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki se niso spreminjala vse od leta 2012.

 • Cigler Kralj: zavzemati se moramo za opolnomočenje invalidov v družbi

  Slovenija je ena dejavnejših držav na področju uresničevanja pravic invalidov in kot predsedujoča Svetu Evropske unije (Svet EU) odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe. Na konferenci, ki smo jo organizirali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v sodelovanju z EDF in NSIOS in je potekala dne 20. 11. 2021, smo se osredotočili na večje zagotavljanje multimodalne mobilnosti in dostopnosti, ki sta ključni za večjo udeležbo in opolnomočenje invalidov v družbi.

 • Cigler Kralj: Starejši morajo biti videni, slišani in polnopravni člani naših družb

  Slovenija je obravnavanje demografskih izzivov postavila visoko na politični seznam predsedovanja Svetu Evropske unije (Svet EU). S konferenco »Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom« smo opozorili na težave, ki jih občutijo starejši in tudi mlajši, saj starizem prizadene ljudi vseh starosti.

 • Delo na domu učinkovit ukrep za omejevanje covid-19

  Delo na domu predstavlja v času pandemije coivd-19 učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in lahko bistveno pripomore k prizadevanjem za omejevanje širjenja covid-19 bolezni v celotni družbi. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj ponovno poziva delodajalce, naj izkoristijo možnost začasnega odrejanja opravljanja dela na domu in o tem obvestijo Inšpektorat RS za delo (IRSD) elektronsko preko portala SPOT. Tako lahko učinkovito pripomorejo k varnosti in zdravju pri delu in omejevanju širjenja covid-19.

 • Slovensko predsedstvo odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe v EU

  V soboto, 20. 11. 2021, bo prek spleta potekala mednarodna konferenca, ki jo organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropskim invalidskim forumom in Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije.

 • Svet za otroke in družino o varnosti otrok v digitalnem okolju

  V novembru je pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja potekala 8. seja Svet Republike Slovenije za otroke in družino (svet), ki je bila ponovno posvečena življenju otrok in njihovih družin, s poudarkom na posledicah pandemije covid-19. Posebej je bila na seji naslovljena varnost otrok v digitalnem okolju.

 • Program javnih del za 2022: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma 16. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2022. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 350 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.