Skoči do osrednje vsebine

Poziv k sodelovanju v anketiranju v okviru največje evropske raziskave delovnih pogojev

V ponedeljek se je v Sloveniji začelo anketiranje v okviru največje evropske raziskave delovnih pogojev. Vse, ki jih bodo anketarji v teh dneh poklicali, prosimo, da se vabilu k sodelovanju odzovejo. Gre za največjo evropsko raziskavo delovnih pogojev, ki se izvaja že od leta 1990.

Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (angelško EWCS) izvaja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (angleško Eurofound). Eurofound si z raziskavo prizadeva zajeti celovito sliko vsakdanje realnosti evropskih delavcev in delavk. Raziskava poteka v 35. državah. Poleg držav članic Evropske unije zajema še Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovo, Norveško, Severno Makedonijo, Srbijo in Švico. Anketiranih bo približno 50.000 delavcev in delavk. 

Vprašanja se nanašajo na zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja, varnost in zdravje pri delu, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost, zdravje in dobro počutje. Rezultati raziskave bodo predstavljeni leta 2025.

Podatki so izjemno dragoceni tudi za Slovenijo, saj slovenskim odločevalcem in raziskovalcem zagotavljajo mednarodno primerljive podatke o delovnih pogojih po poklicih, gospodarskih dejavnostih in starostnih skupinah, ki so podlaga za oblikovanje uspešne politike zaposlovanja in socialne politike.

Kakovost podatkov je odvisna od števila oseb, pripravljenih sodelovati v raziskavi, zato vse, ki jih bodo anketarji v teh dneh poklicali, prosimo, da se vabilu k sodelovanju odzovete.

Eurofound je tristranska agencija Evropske unije. Njena naloga je zagotavljati informacije, nasvete in strokovno znanje o delovnih pogojih in trajnostnem delu, industrijskih odnosih, spremembah na trgu dela, kakovosti življenja in javnih storitev. Na ta način Eurofound podpira organe EU, države članice in socialne partnerje pri oblikovanju in izvajanju socialnih politik in politik zaposlovanja ter spodbuja socialni dialog na podlagi primerjalnih raziskav in analiz.