Skoči do osrednje vsebine

S 1. marcem se bodo transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladili z inflacijo

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta, se za 4,2 odstotka zvišajo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, zneski otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči (na podlagi zvišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka).

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se uskladijo s 1. marcem 2024.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo od 1. marca 2024 dalje 1269,24 evra povprečno mesečno na osebo.

Najvišji otroški dodatek bo znašal 169,36 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije bo znašal 269,74 evra.

Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe dalje. Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatki k državni štipendiji se samodejno izplačujejo od aprila dalje, zato ni treba oddajati nove vloge.

S 1. marcem se uskladi tudi subvencija študentske prehrane, in sicer s 3,86 evra na 4,02 evra.

Za 4,2 odstotka bodo višji tudi naslednji prejemki:

  • dodatek za nego otroka bo znašal 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi s seznama hudih bolezni, pa 246,92 evra,
  • dodatek za veliko družino s tremi otroki bo znašal 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra,
  • pomoč ob rojstvu otroka bo znašala 421,97 evra,
  • materialni stroški za otroka v rejništvu bodo znašali 359,59 evra,
  • plačilo dela rejniku pa 163,58 evra. 

S 1. marcem se za 4,2 odstotka uskladijo tudi invalidnine za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo

Od 1. marca 2024 bo dodatek za pomoč in postrežbo:

  • za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe in nepokretne osebe iz 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) znašal 361,69 evra,
  • za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe znašal 180,85 evra in
  • za najtežje kategorije upravičencev znašal 518,66 evra.

Višja bosta tudi denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2024 ustrezno zvišata zneska dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. 

Osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) se uskladi tako, da bo znašal 484,88 evra (do zdaj 465,34 evra). Najvišji znesek varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo 227,89 evra.

Višina pogrebnine bo po novem 969,76 evra in višina posmrtnine 484,88 evra.  

Novi znesek OZMD se uporablja od 1. aprila 2024 dalje, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2024, oziroma pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu 2024.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca 2024, zato ni treba oddajati nove vloge