Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024

Predmet javnega razpisa je reproduktivno delo s poudarkom na ranljivih skupinah žensk.

Sofinancirali bomo projekte, ki bodo ozaveščali o pomembnosti reproduktivnega dela za družbo in ekonomijo, spodbujali enake možnosti žensk in moških na trgu dela ter spodbujali razbremenitev skrbstvenega in gospodinjskega dela v zasebni sferi. Glede na tematiko razpisa bodo sofinancirani projekti, ki prispevajo k prepoznavanju, odpravljanju in preprečevanju neenakosti spolov, odpravi spolnih stereotipov ter spodbujanju enakosti spolov na navedenih področjih.

Okvirna višina sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2024 je 60.000 evrov. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80 odstotkov celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 12.000 evrov. Rok za oddajo prijav je 15. marec 2024.