Skoči do osrednje vsebine

Najvišja posamezna uskladitev pokojnin od junija 1992

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je sprejel sklep o redni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Redna uskladitev znaša 8,8 odstotka. Zagotovljena pokojnina v skladu s sklepom sveta ZPIZ od 1. januarja tako znaša 748,27 evra.

Letos januarja je bila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 sicer že izvedena uskladitev v višini 8,2 odstotka, ki pa je bila le delna in izvedena pred siceršnjim zakonsko določenim rokom v februarju. Ker pa redna uskladitev znaša 8,8 odstotka, kar je za 0,6 odstotka več, kot je znašala predčasno izvedena delna uskladitev v januarju 2024, se že izplačani januarski zneski poračunajo v višini te razlike pri izplačilu pokojnin v mesecu februarju. Gre za najvišjo posamezno uskladitev pokojnin od junija 1992, gledano na letni ravni, pa po letu 2001. 

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se redna uskladitev opravi enkrat letno, in sicer ob izplačilu pokojnin za mesec februar na podlagi podatkov o rasti povprečne mesečne bruto plače (60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji (40 odstotkov) preteklega leta glede na predhodno leto, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Uskladitev je izražena v odstotku kot seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Višino uskladitve ugotovi Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), MDDSZ pa ga posreduje v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije.

Upokojenci bodo pokojnine, višje za 8,8 odstotka, prejeli pri izplačilu pokojnin za mesec februar 2024, pri tem pa se bo pri izplačilu pokojnin in prejemkov na podlagi invalidnosti za mesec februar 2024 opravil tudi poračun pokojnin v višini razlike med izplačano pokojnino v mesecu januarju 2024, ki je bila višja za 8,2 odstotka, ter pokojnino, ki bo pripadala upravičencem na podlagi redne uskladitve, ki znaša 8,8 odstotka.  

Finančni učinek redne uskladitve znaša 603 milijonov evrov letno.