Skoči do osrednje vsebine

Obvezni zdravstveni prispevek pri starševskem nadomestilu ter delnem plačilu za izgubljeni dohodek

Objavljamo obvestilo glede odtegnitve novega obveznega zdravstvenega prispevka od starševskih nadomestil in delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Ministrstvo kot izplačevalec starševskih nadomestil in delnega plačila za izgubljeni dohodek odtegne OZP od prejemka zavarovanca sicer od starševskih nadomestil za osebe, ki so vključene v delovno razmerje in za upravičence do starševskih nadomestil po prenehanju delovnega razmerja ter za upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Prvič je bil OZP odtegnjen pri izplačilu nadomestil dne 15. februarja 2024 za mesec januar 2024.

Če je upravičenec do nadomestila samostojni podjetnik, kmet, oseba, ki opravlja dejavnost kot poklic, ali če mu OZP krije Ministrstvo za obrambo (vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja), ministrstvo OZP-ja ne odtegne. Kadar sta v istem mesecu dva izplačevalca, na primer v prvem ali zadnjem mesecu nastopa pravice, ko za del meseca plačo izplača delodajalec in za del meseca ministrstvo izplača nadomestilo, je treba izpolniti izjavo za potrebe obračuna OZP. Več informacij je na voljo v objavi glede obračuna obveznega zdravstvenega prispevka in akontacije dohodnine