Skoči do osrednje vsebine

Nova generalna direktorica ZRSZ ministru predstavila plan dela

Z jutrišnjim dnem svoj mandat nastopi generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) Greta Metka Barbo Škerbinc. Ob nastopu mandata se je srečala z ministrom Luko Mescem in v okviru svojega petletnega mandata z ministrom spregovorila o prihodnjih izzivih.

Nova generalna direktorica ZRSZ je po srečanju dejala, da bo glavno pozornost namenila še večji proaktivnosti ZRSZ kot ključne ustanove na trgu dela: ''To pomeni še intenzivnejše sodelovanje ter krepitev partnerstva z vsemi ključnimi deležniki, predvsem pa izvedbo kakovostnih aktivnosti in storitev, čim bolj po meri brezposelnih, iskalcev zaposlitve in delodajalcev.''

Kot je poudarila, bodo v tem kontekstu na območnih službah za še večje povezovanje na terenu ustanovili svete partnerjev, zaradi velikih strukturnih neskladij pa nadaljevali tudi s proaktivnim delovanjem na tujih trgih dela z organizacijo zaposlitvenih dogodkov za tuje iskalce zaposlitve ter z aktivnim povezovanjem z drugimi zavodi za zaposlovanje.

''Eden izmed temeljnih poudarkov bo tudi aktiviranje vsega razpoložljivega delovnega potenciala, kar vključuje razvoj in implementacijo novega storitvenega modela, razvoj digitalnih in drugih veščin ter usmeritev v zeleno delovanje. V tem procesu lahko veliko prispeva ZRSZ z izvajanjem že uveljavljenih politik, ki zajemajo storitve informiranja, svetovanja, aktivno politiko zaposlovanja, kot tudi z razvijanjem novih pristopov in orodij.''

Še naprej pa bo ZRSZ poudarek dajal poseben poudarek ranljivim skupinam. ''Prav tako bomo izvajali zastopanje ranljivih skupin brezposelnih pri delodajalcih in ob tem ozaveščali delodajalce ter druge, da postanejo bolj odprti do zaposlitvenega potenciala brezposelnih, kajti vloga ZRSZ je ključna ali celo edinstvena prav  v tem, da z različnimi aktivnostmi svojo pozornost posveča najbolj ranljivim skupinam v naši družbi, kot so mladi, starejši, dolgotrajno brezposelni, brez izobrazbe  in drugi  ter spodbuja njihovo zaposlovanje in socialno aktivacijo,'' je še dejala generalna direktorica ZRSZ.

Greta Metka Barbo Škerbin ima sicer trideset let delovnih izkušenj. Na ZRSZ je bila zaposlena od leta 1993, kjer je delala na področju aktivne politike zaposlovanja, analitike, izvajanja zavarovanja za brezposelne in dela tujcev. Med letoma 2022 in 2023 pa je bila zaposlena na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V svoji poklicni karieri je 20 let delala na različnih vodstvenih delovnih mestih, med drugim večkrat tudi kot namestnica ali pomočnica generalnega direktorja ZRSZ.

Minister Luka Mesec je ob tej priložnosti dejal, da se je s svojim delom izkazala že kot vršilka dolžnosti, ki je ZRSZ vodila proaktivno: ''Razvila je kup orodij, kot je npr. platforma za napovedovanje kompetenc. Naše skupno delo in vodenje zavoda pod njeno taktirko je zaslužno za visoko stopnjo zaposlenosti. Ob imenovanju ji čestitam in želim dobro sodelovanje.''