Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 85. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uskladitveni amandma Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Potrdila je tudi Sklep Evropskega Sveta (EU), sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU - brexit. Vlada se je strinjala, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 16 novih projektov in 4 spremembe projektov.

 • Vlada SDH pozvala k posredovanju informacije glede zamenjave članov poslovodstva Petrola

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila pozvati Slovenski državni holding (SDH), da ji kot zakoniti upravljavec kapitalskih naložb Republike Slovenije najkasneje do 4. novembra 2019 posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva družbe Petrol, s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave.

 • Video

  49. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru v zdravstvu, predlog novele Zakona o orožju in program odprave neposredne škode na stvareh zaradi februarskih poplav ter potrdila spremembe uredbe o zelenem javnem naročanju.

 • Zakonodaja že ustrezno omejuje prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov, potrebna je še večja osveščenost ljudi

  Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga pošlje Državnemu zboru.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela odgovor na pobudo Državnega sveta, da se v državnem proračunu zagotovi več sredstev za investicije in omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za gradnjo cest, šol in vrtcev ter za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Člani odbora za gospodarstvo so sprejeli tudi sklep, da vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2019–2022 uvrsti štiri nove projekte bilateralnega razvojnega sodelovanja.

 • 80. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela predloga stališč do predloga sklepa Sveta EU o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo in k Sklepu Sveta EU o spremembi Sklepa (EU) o podpisu, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

 • Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje o prometni problematiki

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše o prometni problematiki in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

 • Video

  48. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji med drugim seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, ter sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

 • 78. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku in Zakona o odvetništvu ter mnenje glede zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi.

 • Video

  47. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila besedilo poroštvenega zakona za gradnjo tretje razvojne osi in drugega tira, se seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020 ter sprejela predlog novele Zakona o urejanju trga dela.

 • 75. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je sprejela mnenji o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o predlogu novele Zakona o dohodnini. Vlada ne podpira poslanskih predlogov novel zakonov, ker nista primerna za nadaljnjo obravnavo.

 • Video

  46. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Vlada je sprejela tudi predlog dopolnitve besedila Zakona o letalstvu.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS.

 • Video

  45. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ter se seznanila s stanjem Adrie Airways in možnih nadaljnjih korakih.

 • Slovenija bo po nedavnih potresih Albaniji poslala pomoč

  Vlada je sklenila, da bo Albaniji na podlagi prošnje, podane prek mehanizma EU, poslala materialno pomoč po nedavnih potresih. Ocenjena vrednost pomoči znaša 60.000 evrov.

 • 73. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je sestala na dopisni seji in sprejela več sklepov. Med drugim je podaljšala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov za tri mesece in sprejela sklep, da se bodo pokojnine decembra 2019 izredno uskladile v višini 1,5 %.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada Republike Slovenije je na današnjih sejah vladnih odborov sprejela več sklepov, in sicer sklep o prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine iz leta 2018, sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 uvrsti nov projekt “Sanacija ogrevanja in hlajenja Gregorčičeva 25” ter sklep, da Republika Slovenija kandidira za članstvo v Odboru za industrijski razvoj Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj za obdobje 2019 – 2023.

 • Video

  44. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, med pomembnejšimi zadevami pa je sprejela tudi Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka ter predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na seji odbora za gospodarstvo je vlada sprejela sklep, s katerim bo za sofinanciranje investicijskih projektov občin namenila 4,4 mio evrov.

 • 71. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije za obdobje 2020-2022 ter o podpisu tehničnih dogovorov z Dansko, Nizozemsko in Latvijo o sodelovanju na področju usposabljanj usmerjevalcev združenega ognja.